• ga sao giong

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/7/11

  1. anhphuonghp Banned

   <p>G&agrave; sao c&ograve;n gọi l&agrave;&nbsp; trĩ sao một giống g&agrave; rừng xương b&eacute;, thịt&nbsp; thơm&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px">ngon.&nbsp;</span></p><p>Trại g&agrave; Phương Minh :Chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; sao, H'm&ocirc;ng giống,&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span>phẩm đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả hợp l&iacute;. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Li&ecirc;n hệ : B&aacute;c Vũ Đức Truy th&ocirc;n ch&ugrave;a dưới, x&atilde; Vinh Quang, huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;Điện thoại:0313935435&nbsp; di động 0988492474 &nbsp;hoặc&nbsp;&nbsp;01686476317&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Website: <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://thanhnien.easyvn.com/gasaohaiphong">http://thanhnien.easyvn.com/gasaohaiphong</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Email:vutuananhvq@gmail.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;Rất vui l&ograve;ng phục vụ b&agrave; con</p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Vu anh
   - Địa chỉ:
   - Tel, Fax: 01686476317
   - email: vutuananhvq@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...