• Gà Tre đá

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 18/4/09

  1. Tuan HS Nhà nông nghiệp dư

   <TABLE class=PhotoStream cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=top><TD class=PhotosColumn width="100%"><SCRIPT src="http://l.yimg.com/g/javascript/photo_cols.js.v38771.14" type=text/javascript></SCRIPT><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444078170'] = new Object(); global_photos['3444078170'].title = 'P1010219'; global_photos['3444078170'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443263035'] = new Object(); global_photos['3443263035'].title = 'P1010218'; global_photos['3443263035'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]


   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077960'] = new Object(); global_photos['3444077960'].title = 'P1010216'; global_photos['3444077960'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262839'] = new Object(); global_photos['3443262839'].title = 'P1010213 (1)'; global_photos['3443262839'].description = '';</SCRIPT></I>

   <SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262839', 240);</SCRIPT>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]


   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262757'] = new Object(); global_photos['3443262757'].title = 'P1010211'; global_photos['3443262757'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262667'] = new Object(); global_photos['3443262667'].title = 'P1010210 (1)'; global_photos['3443262667'].description = '';</SCRIPT></I>

   <SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262667', 240);</SCRIPT>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]
   c

   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077584'] = new Object(); global_photos['3444077584'].title = 'P1010205 (1)'; global_photos['3444077584'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262507'] = new Object(); global_photos['3443262507'].title = 'P1010187 (1)'; global_photos['3443262507'].description = '';</SCRIPT></I>

   <SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262507', 240);</SCRIPT>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]


   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262415'] = new Object(); global_photos['3443262415'].title = 'P1010182 (1)'; global_photos['3443262415'].description = '';</SCRIPT></I>

   <SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3443262415', 240);</SCRIPT>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077424'] = new Object(); global_photos['3444077424'].title = 'P1010193 (1)'; global_photos['3444077424'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]


   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077330'] = new Object(); global_photos['3444077330'].title = 'P1010194'; global_photos['3444077330'].description = '';</SCRIPT></I>" </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077250'] = new Object(); global_photos['3444077250'].title = 'P1010198'; global_photos['3444077250'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]


   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077208'] = new Object(); global_photos['3444077208'].title = 'P1010191'; global_photos['3444077208'].description = '';</SCRIPT></I><SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3444077208', 240);</SCRIPT>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077154'] = new Object(); global_photos['3444077154'].title = 'P1010192'; global_photos['3444077154'].description = '';</SCRIPT></I>

   <SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_title_div('3444077154', 240);</SCRIPT>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]


   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443262033'] = new Object(); global_photos['3443262033'].title = 'P1010186 (1)'; global_photos['3443262033'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444077076'] = new Object(); global_photos['3444077076'].title = 'P1010188'; global_photos['3444077076'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]


   </TD><TD>[​IMG]


   </TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3444024146'] = new Object(); global_photos['3444024146'].title = 'P1010224'; global_photos['3444024146'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3443208451'] = new Object(); global_photos['3443208451'].title = 'P1010223'; global_photos['3443208451'].description = '';</SCRIPT></I>


   </TD></TR><TR vAlign=top><TD>[​IMG]Đ   </TD><TD>[​IMG]
   <SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3443208451', 240);</SCRIPT>
   </TD></TR></TBODY></TABLE>ĐI HỌC KHÔNG CHĂM SÓC ĐƯỢC !!! GIÁ HỮU NGHỊ 250K THẤY ĐƯỢC LIÊN HỆ SỐ 0937023087. GÀ ĐANG ĐỂ Ở QUÊ!!!!</TD></TR></TBODY></TABLE>
    
   Đang tải...
  2. tantaitbh

   tantaitbh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   759
   Đã được thích:
   8
   180k Du0oc Goi Minh Nha: 0937005590
    
  3. anhba

   anhba Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   36
   Đã được thích:
   0
   ga đo o đạt vì mào chan qua gia ban giaocung hoi cao nha bạn o đauvay
    
  4. nhiu kg vậy bạn
    
  5. caimon

   caimon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   62
   Đã được thích:
   0
   hi

   da vay da dam gi ,mua ga da 5_10 thi goi cho minh,ga che tu 800_1100 ki ,ban 3 chai 1 con ,minh o caimon,dt 0932855636
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...