• Bán Gà tre . gà tre đá 22.04.2014

  Thảo luận trong 'MB: Chim cảnh - Gà kiểng - Thú cưng' , 22/4/14

  1. mrmarten2 Nhà nông nghiệp dư

   Mình Chuyên Cung Cấp Gà Tre Đá Tiền từ[B]800g------1kg300g-----
   [I]Chào AE 5s trướ[I]c tiên mình xin cả[I]m ơ[I]n nhữ[I]ng ae đã ủ[I]ng hộ[I] gầ[I]n đây

   [I]Nay mình có lên vài e có gì ae tham khả[I]o rồ[I]i góp ý , hợ[I]p nhãn thì alo ,mình sẽ[I]nói[I] cụ[I] thể[I] từ[I]ng em. tấ[I]t cả[I] gà là mình đã tuyể[I]n chọ[I]n bổ[I]n bang và lố[I]i đá kĩ[I]càng để[I] ae chơ[I]i, ae cứ[I] yên tâm.........[B]gà mình thì mình không dám nhậ[B]n là hay như[B]ng anh em cứ[B] yên tâm sẽ[B] có mọ[B]i[B] đẳ[B]ng cấ[B]p cho ae lự[B]a chon , chuyệ[B]n trướ[B]c mũi cự[B]a mình không dám nói[B] như[B]ng [B]chắ[B]c chắ[B]n sẽ[B] không làm ae thấ[B]t vọ[B]ng khi mua

   [B]
   LH : 01666.702.416 or 0166.40.42.386 ( Long 24T ) (No SMS )
   [B]
   Đ/c: 64 kp3 Lộ[B]c Ninh, Bình Phướ[B]c..

   ------------Có Ship-------------

   [B]hình thức Giao Dịch :
   [B]Vì có vài ae thắ[B]c mắ[B]c nên mình nói luôn cho ae ở[B] gầ[B]n xa...
   [B]- thứ[B] nhấ[B]t:
   [B]ae ở[B] các tỉ[B]nh khác[B] ae nào cầ[B]n mua liên hệ[B] và cho đị[B]a chỉ[B] mình sẽ[B] xem[B] và hỏ[B]i nhà xe nế[B]u có mình se chuyể[B]n cho ae như[B]ng tiề[B]n thì ae chuyể[B]n[B] trướ[B]c..
   [B]- thứ[B] hai :
   [B]mình sẽ[B] giao gà thườ[B]ng xuyên hàng ngày lên chành xe[B] nhà ở[B] Q10 như[B] thườ[B]ng lệ[B] ae đã mua gà cũng biế[B]t [B], tiề[B]n bạ[B]c thì ae ra nhậ[B]n gà thì làm[B] việ[B]c trự[B]c tiế[B]p vớ[B]i chủ[B] chành...

   [B]Ư[B]u tiên [B]ae ở[B] sài gòn
   [B]- chọ[B]n cách nào cũng dc vì nế[B]u ae cầ[B]n gấ[B]p thì mình sẽ[B] giao[B] ngay ở[B] đây 30 phút[B] sẽ[B] có 1 chuyế[B]n đi SG ae sẽ[B] nhậ[B]n gà trự[B]c tiế[B]p ở[B] Bế[B]n[B] xe miề[B]n đông
   [B]- Còn ko thì mình sẽ[B] gi[B]ao thườ[B]ng lệ[B] theo ngày vì xe mình chạ[B]y lúc 2h khuya ae sẽ[B] nhậ[B]n vào lúc 7h[B] > 11h hàng ngày.......

   [B]Lưu ý : [I]mình xin nói trước những ae mua gà ...

   [I]thứ nhất :[
   [I]gà mình mình không dám nói là bao vì mình còn chưa hiểu mình nói chi la con gà chuyện xui rủi trước mũi cựa không thể nói trước được , nhưng mình sẽ đảm bảo về bổn bang và độ lì đã qua tuyển chon la 80 > 90%, còn lại la do hen xui nữa, nhưng mình vẫn có trách nhiệm nếu gà 1 2 cây cựa mà đua..ae yên tâm
   [I]thứ Hai :
   [I]ae nào thiện chí mua thì mình rất cảm ơn đã ủng hộ.. còn những ae nào không thích thì thôi đừng phá và spam trên topic vì cũng là buôn bán với nhau nên thong cảm, tránh trường hợp những người gọi đặt mua rồi khi gà lên đến tắt máy k ra nhận như vậy thì tội em lắm và mệt gà nữa đi về 2 lần.... e xin cám ơn
   [I]thứ Ba :
   [I]gà thì e sẽ có mọi đẳng cấp cho ae lựa chon ,giá cả thì tùy từng con và đẳng cấp nên giá e đưa ra là giá chính xác, mong ae thông cảm , ae nào mua con nào thì call giùm e , và e sẽ nói rõ về em nó để ae có thể yên tâm mà chọn ......... Rất vui vì ae đã ủng hộ thời gian qua.


   Ms1: (VIP) mỹ bướm 1kg350gram, mồng lái 90%mỹ Win3x đẳng cấp
   gà bổn đổ tại vn của ông chú , win3x ko tha lơ , đá cựa như súng
   đâm dựt thịt bo đá như gà nòi bao sổ gà 2kg00
   Cán Độc biên nha ae, Liên giáp cựanết dữ không chiu người ôm ai bế dc mình cho luôn con gà
   nạp tốc độ không rớt chân, đá chân tray chà vào ngực đối thủ
   nạp như máy điện chân băm ghê lắm
   điện tử , gay chụp bươi khỏi bàn
   win3x trong ngoài hơn 100...( hàng bao đá) VIP
   bầy có 4 ae ...
   [ATTACH=full]1271[/ATTACH] [ATTACH=full]1270[/ATTACH] [ATTACH=full]1269[/ATTACH] [ATTACH=full]1267[/ATTACH] [ATTACH=full]1268[/ATTACH] [ATTACH=full]1272[/ATTACH]

   ms2: bướm e 1kg300 , mồng lái 90% mỹ win1x đẳng cấp
   win1x vào làm 1 lớp gà kia hoảng chạy ra ói chết
   bổn đá đâm dựt thịt , nết cực dữ , không chịu lên tay
   ai ôm dc tặng lun con gà
   cán vuông , 2 chân độc biên
   nạp tốc độ không rớt chân chà ghê lắm , gay chụp chà như máy điện
   hàng Bao đá VIP
   [ATTACH=full]1273[/ATTACH] [/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/B][I][I][I][I][I][I][I][/I][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/B][I][I][I][I][I][I][/I][/i][/i][/i][/i][/i][/B][I][I][I][I][I][/I][/i][/i][/i][/i][/B][I][I][I][I][/I][/i][/i][/i][/B][I][I][I][/I][/i][/i][/B][I][I][/I][/i][/B][I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][/B][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][/B][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
   [B][I][ATTACH=full]1276[/ATTACH] [ATTACH=full]1274[/ATTACH]
   [ATTACH=full]1277[/ATTACH] [/I][/B][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/B]
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...