Cần mua Gà tre mỹ tơ 4th !

#1
Tiếp vài em gà tre mỹ tơ 4th đã gáy te te ,chạng gà đủ tuổi đá từ 900gr - 1kg1 ,anh em nào thích thì alo anh Tài 0938025018.

Hình một số em tượng trưng :


Hình gà bầy anh bầy trước đã bán :--------

Có 2 thằng mới lớn post anh em xem giải trí .

Gà xanh 900gr 8th :

Thêm một em nặng 1kg tròn như banh mới 7th : 

Last edited:
#3
Có 2 thằng mới lớn post anh em xem giải trí .

Gà xanh 900gr 8th :

Thêm một em nặng 1kg tròn như banh mới 7th : 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH