• Gia cầm thịt.gà giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 21/7/12

  1. C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Ph&aacute;t Triển N&ocirc;ng Nghiệp To&agrave;n Thắng chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại gia cầm thịt&nbsp; như :<br />g&agrave; ta: 90.000/kg<br />g&agrave; sao: 100.000/con<br />g&agrave; Hmong: 110.000/kg<br />g&agrave; &aacute;c: 17.000/con<br />g&agrave; l&ocirc;i: 200.000/kg<br />bồ c&acirc;u: 42.000/con<br />Đảm bảo về chất lượng, số lượng v&agrave; đủ size.giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; đảm bảo về thời gian giao h&agrave;ng.Rất mong được hợp t&aacute;c.<br />ĐC li&ecirc;n hệ:4/65 quang trung-f.10-G&ograve; vấp-Hồ Ch&iacute; Minh. <br />SĐt: 0902.678.823 gặp Trang<br /><span />C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Ph&aacute;tTriển N&ocirc;ng NghiệpTo&agrave;n Thắng chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại con giống gia cầm g&agrave; như:<br />g&agrave; ta: 16.000/con<br />g&agrave; sao: 25.000/con<br />g&agrave; Hmong: 25.000/con<br />g&agrave; &aacute;c: 6.000/con<br />g&agrave; l&ocirc;i:&nbsp; 100.000/con<br />Đảm bảo về chất lựơng g&agrave; giống số lượng v&agrave; thời gian giao h&agrave;ng .C&oacute; hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho những trang trại kh&ocirc;ng biết kỹ thuật nu&ocirc;i.<br />ĐC li&ecirc;n hệ:4/65 quang trung-f.10-G&ograve; vấp-Hồ Ch&iacute; Minh. <br />SĐt: 0902678823 gặp Trang.<br /><span />C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Ph&aacute;t Triển N&ocirc;ng Nghiệp To&agrave;n Thắng chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; giống, thức ăn gia s&uacute;c v&agrave; bao ti&ecirc;u đầu ra.<br />Hiện tại do nhu cầu ti&ecirc;u thụ g&agrave; thịt ng&agrave;y c&agrave;ng tăng,n&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn li&ecirc;n kết với c&aacute;c hộ n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; nhu cầu kiếm th&ecirc;m thu nhập để li&ecirc;n kết chăn nu&ocirc;i g&agrave; ta lai nồi.<br />B&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin chịu tr&aacute;ch nhiệm về việc b&aacute;n g&agrave; giống v&agrave; bao ti&ecirc;u đầu ra.Đối với nhũng trang trại chưa c&oacute; kỹ thuật nu&ocirc;i b&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đội ngũ kỹ thuật tận t&igrave;nh đến trại để hỗ trợ.<br />Rất mong được hợp t&aacute;c!th&acirc;n<br />ĐC li&ecirc;n hệ:4/65 quang trung-f.10-G&ograve; vấp-Hồ Ch&iacute; Minh. <br />SĐt: 0902678823 gặp Trang.<br /><span />C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Ph&aacute;t Triển N&ocirc;ng Nghiệp To&agrave;n Thắng chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; giống v&agrave; bao ti&ecirc;u đầu ra.<br />Hiện do nhu cầu về lượng g&agrave; thịt đang tăng cao n&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn li&ecirc;n kết với những đơn vị kinh doanh c&aacute;m, thuốc th&uacute; y nhằm li&ecirc;n kết th&ecirc;m những hộ chăn nu&ocirc;i c&oacute; nhu cầu kiếm th&ecirc;m thu nhập.<br />Rất mong được hợp t&aacute;c!th&acirc;n<br />ĐC li&ecirc;n hệ:4/65 quang trung-f.10-G&ograve; vấp-Hồ Ch&iacute; Minh. <br />SĐt: 0902.678.823 gặp Trang.<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Hà
   - Địa chỉ: 4/65 quang trung- quận Gò Vấp
   - Điện thoại: 083.894.3822 - Fax:
   - email: toanthang.ketoan@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...