• GIA CÔNG SX KHÔ CÁ CHỈ VÀNG XK GIÁ 85000đ/Kg

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 26/12/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CTY CP CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG NAM Á
   - Địa chỉ: 135/17/50 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, BÌNH THẠNH, TP.HCM
   - Tel, Fax: 0862944413 ::: FaX
   - email: khonggianxanh08@gmail.com.vn
   ================================

   <strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng Nghệ Cao Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">ĐC: 135/17/50 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, B&Igrave;NH THẠNH, TP.HCM</span></strong><em><span style="font-size: 9pt; font-style: normal; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></em> <p><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n SP kh&ocirc; c&aacute; chỉ v&agrave;ng XK cũng như c&oacute; khả năng hợp t&aacute;c sản xuất c&aacute;c SP kh&ocirc;&nbsp; (chất lượng cao) với những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; đầu ra (trong v&agrave; ngo&agrave;i nước) m&agrave; kh&ocirc;ng đủ điều kiện sản xuất tại cơ sở.</span></strong></em></p><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Sản phẩm đảm bảo <span style="color: red">KH<u>&Ocirc;NG TƯƠM DẦU</u></span> . Cam kết kh&ocirc;ng sử dụng </span></strong></em><strong><span style="font-size: 9pt; color: #3333ff; font-family: Arial">SORBATE</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><em><strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial">trong sản phẩm.</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Loại h&igrave;nh DN: GIA C&Ocirc;NG SẢN XUẤT C&Aacute;C SP XUẤT KHẨU.</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: NGUYỄN NGỌC GIANG&nbsp; ĐT: 0917464085.</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Xin c&aacute;m ơn v&agrave; hẹn găp lại!</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...