• Giá, kệ để hàng

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 28/7/11

  1. techvinavn Guest

   &nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần Tech-Vina l&agrave; một &nbsp;trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong ng&agrave;nh sản xuất cung ứng c&aacute;c sản phẩm gi&aacute;, kệ, tủ &hellip;bằng th&eacute;p&nbsp; v&agrave; inox&nbsp; cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp. C&ugrave;ng với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n, kỹ thuật c&oacute; kinh nghi&ecirc;m, hệ thống m&aacute;y m&oacute;c, nh&agrave; xưởng hiện đại, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn, thiết kế theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng đảm bảo cung cấp sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được th&ocirc;ng tin về sản phẩm.<br /><span />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gi&aacute;, kệ để nguy&ecirc;n vật liệu, th&agrave;nh phẩm.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tủ đựng đồ trong nh&agrave; xưởng, văn ph&ograve;ng.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xe đẩy h&agrave;ng trong nh&agrave; xưởng.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&agrave;n thao t&aacute;c, ghế ngồi trong xưởng.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng&hellip;.<br /><span /><span />Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ<br />Ho&agrave;ng Văn Hải (Mr) <br />C&ocirc;ng ty cổ phần Tech-Vina<br />Địa chỉ: Ph&ograve;ng A1004, Nh&agrave;M3-M4 Số 91 Nguyễn Ch&iacute; Thanh, Đống Đa, H&agrave; Nội<br />Mobile: +84-912939338<br />Tel: +84 62760167/62760172<br />Fax: +84 4 62760156<br />E-mail: haihv@techvina.com.vn<br /><br /><br /><br /><strong><br /></strong>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hoang van hai
   - Địa chỉ: ha noi
   - Tel, Fax: 0912939338
   - email: ninhhoangvan@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...