giá nhím giống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuyetmai
- Địa chỉ: biê hòa
- Tel, Fax: 0942879383
- email:
================================

<p>Mong c&aacute;c ace cho biết gi&aacute; một cặp nh&iacute;m giống 2 th&aacute;ng tuổi v&agrave; 01 cặp nh&iacute;m 10kg/cặp th&igrave; b&aacute;n với gi&aacute; bao nhi&ecirc;u l&agrave; hợp l&yacute;. Hi&ecirc;n m&igrave;nh c&oacute; nhu cầu b&aacute;n m&agrave; ko biết đưa gi&aacute; thế n&agrave;o?</p><p>thanks đ&atilde; đọc tin.</p>
 

#3
Thanks a anhduc82 đã góp ý. nếu rớt giá thật thì đành đẻ qua tết như a nói vậy. huhu...
 
#8
Con đực 10kg, con cái 7,5kg.giá 23tr/cặp. mình bán cũng hơi tiếc nhưng mình cần tiền để dầu tư chồn hương thêm nên đành phải bán. nhiều anh chị đã nói giá này là mình bán còn hơi cao nhưng mình thấy người mua vẫn chấp nhận.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH