• GIÁ NHÍM - RẮN - HEO CON - HEO HẬU BỊ T5-T6/2012

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 18/5/12

  1. GIA HUY Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN LONG THỪA - HEO GIỐNG&nbsp; GIA HUY -CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG - THỊT THƯƠNG PHẨM C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">XIN B&Aacute;O GI&Aacute; TH&Aacute;NG 5 -6 /2012 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG : 2TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 8T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 10T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 250.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">( CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M THỊT CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG - QU&Aacute;N NHẬU ĐẶC SẢN ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON : 180-250.000/CON ( T&Ugrave;Y THỜI ĐIỂM ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN , ĐANG GIAO PHỐI : 3.5T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">HEO CON GIỐNG : 60.000/KG ( CON 20KG ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">HEO N&Aacute;I HẬU BỊ : 5.5T/ CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
   - Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...