Giá siêu khuyến mãi con Dông đặc sản dịp Noel, tết Nguyên Đán đây!

  • Thread starter nguyentruong
  • Ngày gửi
N

nguyentruong

Guest
#1
<p><font size="5">Gi&aacute; si&ecirc;u khuyến m&atilde;i thịt con d&ocirc;ng m&ugrave;a Noel v&agrave; Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n</font></p><p><font size="3">- Để phục vụ cho Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng ăn uống ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp thịt d&ocirc;ng cho c&aacute;c Qu&iacute; kh&aacute;ch n&agrave;o c&oacute; nhu cầu l&agrave;m qu&agrave; tặng trong dịp tết v&agrave; phục vụ nh&agrave; h&agrave;ng m&oacute;n ăn ngon đầy bổ dưỡng n&agrave;y để qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể thưởng thức trong kh&iacute; trời se se lạnh của m&ugrave;a Gi&aacute;ng sinh v&agrave; dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n.</font></p><p><font size="3">- Gi&aacute; b&aacute;n 01 kg d&ocirc;ng l&agrave; <font color="#ff0000">500.000đ/kg</font></font>.&nbsp;<font size="3"><font color="#ff0000">(Từ ng&agrave;y 20/12/2011 - 20/01/2012 giảm 15%, <font color="#000000">nay chỉ c&ograve;n</font></font></font><font size="3"> <font color="#ff0000">425.000đ/Kg)</font></font></p><p><font size="3">- Qu&iacute; kh&aacute;ch v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; xin gọi điện thoại đặt h&agrave;ng trong thời gian ng&agrave;y khuyến m&atilde;i tr&ecirc;n sẽ được t&iacute;nh gi&aacute; giảm.</font></p><p><font size="3">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao h&agrave;ng tận nơi nhưng kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute; vận chuyển. H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n l&agrave; chuyển khoản 50% sau khi giao h&agrave;ng đến nơi sẽ nhận đủ.</font></p><p><font size="3">- B&agrave;i n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ đăng b&aacute;n ở TPHCM n&ecirc;n qu&iacute; kh&aacute;ch đọc kỹ trước khi gọi đặt h&agrave;ng. Xin c&aacute;m ơn.</font></p><p><font size="3">Số DTDĐ: 0936583159 - gặp A.Trường (nh&agrave; Quận 10)</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Nhật Trường
- Địa chỉ: 7/75 Thành Thái P14 Q10 TPHCM
- Điện thoại: 0936583159 - Fax:
- email: nnhattruong38@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH