GIẢI Ô CHỮ CÓ THƯỞNG - THÁNG 12

Hai la vang

Tâm vô nhị dụng
Nông dân @
Đố mọi người ngọn núi nào cao nhất thế giới ?
2 phút trả lời - 50 . 000
Nhanh nào bà con ơi
 

Hai la vang

Tâm vô nhị dụng
Nông dân @
Ghi rõ cao nhứt tg mà cụ.. còn nói đại dương. Bác google kiếm chắc 5 giây à...
Cao nhất là tính từ chân núi lên đến đỉnh núi đúng không ? Google tìm xem ra không ?
Có một ngọn núi dưới đại dương cao hơn Evere trên bờ -đúng không ?
 

caymangcut

nông dân miệt vườn
Cao nhất là tính từ chân núi lên đến đỉnh núi đúng không ? Google tìm xem ra không ?
Có một ngọn núi dưới đại dương cao hơn Evere trên bờ -đúng không ?
Uh. Đố mẹo chịu thua. Thôi ... chú ở chơi. Tui đi à.. để cô chủ đuổi. Kkk...
 

Hai la vang

Tâm vô nhị dụng
Nông dân @
Uh. Đố mẹo chịu thua. Thôi ... chú ở chơi. Tui đi à.. để cô chủ đuổi. Kkk...
Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Pháp xác nhận đỉnh núi Chimborazo vươn xa 6.384.268 m. Thậm chí, Everest còn không nằm trong top 20 ngọn núi cao nhất với độ cao tính từ tâm Trái Đất là 6.381.049 m.