• giao bán giống giun quế

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 1/1/13

  1. quyet0802 Guest

   <p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>K&iacute;nh thưa b&agrave; con</strong></p><p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Từ bao đời nay, GIUN l&agrave; người bạn l&agrave;m mầu mỡ những mảnh đất cho ch&uacute;ng ta. Ng&agrave;y nay GIUN c&ograve;n mang lại cho ch&uacute;ng ta nhiều hơn cả những lợi &iacute;ch đ&oacute;. V&igrave; thế</strong></p><p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>nu&ocirc;i giun đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; một kh&aacute;i niệm qu&aacute; mới trong b&agrave; con hiện nay.</strong></p><p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Người đầu tư v&agrave;o nu&ocirc;i giun ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. Họ t&igrave;m đến GIUN để c&oacute; thể tận dụng được c&aacute;c ph&acirc;n vật nu&ocirc;i, c&aacute;c loại rau, rơm, phế thải&hellip;để l&agrave;m thức ăn cho GIUN.</strong></p><p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>GIUN l&agrave; nguồn thức ăn rất tốt với h&agrave;m lượng đạm cao, khi mang GIUN kết hợp với c&aacute;c thức ăn kh&aacute;c cho vật nu&ocirc;i sẽ gi&uacute;p vật nu&ocirc;i bổ sung đạm v&agrave; những vi chất cần thiết .</strong><strong>&nbsp;Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở đ&oacute;, ph&acirc;n GIUN cũng l&agrave; một trong những loại ph&acirc;n b&oacute;n cho c&acirc;y trồng rất tốt, xử l&yacute; ao hồ nu&ocirc;i c&aacute;, t&ocirc;m bị bệnh.</strong></p><p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP NHỮNG GIỐNG GIUN TỐT NHẤT, ĐƯỢC TƯ VẤN NU&Ocirc;I GIUN HIỆU QUẢ.</strong></p><p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP GIUN GIỐNG, GIUN THƯƠNG PHẨM SỐ LƯỢNG LỚN CHO C&Aacute;C TẬP THỂ, trang trại CHĂN NU&Ocirc;I, CƠ SỞ NU&Ocirc;I C&Aacute; CẢNH, chim cảnh.</strong><strong><br /></strong>-<strong>Trại nu&ocirc;i giun quế của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giun giống,giun thương phẩm số lượng lớn cho c&aacute;c t&acirc;̣p th&ecirc;̉ ,trang trại chăn nu&ocirc;i c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i c&aacute; cảnh . ..</strong></p><p align="left" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Địa chỉ : th&ocirc;n h&agrave; phấn - tuy lộc -hậu lộc - thanh ho&aacute;.số điện thoại 0976470866</strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê văn vụ
   - Địa chỉ: thôn tuy lộc - hậu lộc - thanh hoá
   - Điện thoại: 0976470866 - Fax:
   - email: anhsela_hoangtu_cuaminhem@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...