• GIAO BÁN NHÍM THỊT, NHÍM GIỐNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 14/1/13

  1. levinhanthlc Guest

   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="color: red">C&Aacute;C LOẠI NH&Iacute;M CHẤT LƯỢNG TỐT GI&Aacute; RẺ</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><span style="color: blue">&nbsp;</span></strong><strong style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="color: blue">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch, trại Nh&iacute;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m thịt, Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại chăn nu&ocirc;i đạt hiệu quả cao. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0974.924.970 (A. Th&acirc;n). Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn v&agrave; cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất !</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><strong><span style="color: fuchsia">Địa chỉ: Số nh&agrave; 83 - Khu phố 2 - Phường Bắc Sơn - T.x Bỉm Sơn - Thanh H&oacute;a</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><strong><span style="color: blue">Cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; tin tưởng v&agrave; ủng hộ trại Nh&iacute;m Anh Th&acirc;n trong thời gian vừa qua. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin gọi điện trực tiếp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất - gi&aacute; cả thỏa thuận. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch, ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hiệu quả. Ch&agrave;o Th&acirc;n &Aacute;i v&agrave; Ch&uacute;c Sức Khỏe.&nbsp;</span></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Vĩ Nhân
   - Địa chỉ: Trường THPT Lương Đắc Bằng
   - Điện thoại: 0978160564 - Fax:
   - email: levinhan.thlc@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...