• Giống bồ câu Pháp F1(Trại nuôi bồ câu khép kín)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 3/6/12

  1. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Từ những ng&agrave;y đầu chọn lựa m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u Ph&aacute;p theo hướng sinh sản kh&eacute;p k&iacute;n.T&ocirc;i đ&atilde; cảm nhận được th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i n&agrave;y với những ch&uacute; chim bồ c&acirc;u do chim nu&ocirc;i khỏe mạnh, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh, tỉ lệ nu&ocirc;i sống cao.Chim nu&ocirc;i nhốt n&ecirc;n c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về t&igrave;nh h&igrave;nh sinh sản của từng đ&ocirc;i chim bố mẹ, ph&ograve;ng v&agrave; điều trị bệnh cho chim, hay dọn dẹp vệ sinh cũng dễ d&agrave;ng.Hơn nữa c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian chuồng trai chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng quy m&ocirc;, hiện nay trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; cơ sở tr&ecirc;n 2000đ&ocirc;i chim b&oacute; mẹ sinh sản, đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; trại cung cấp giống cho nhiều b&agrave; con v&agrave; trang trại tr&ecirc;n nhiều tỉnh th&agrave;nh&hellip;c&oacute; nhu cầu.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Phương ph&aacute;p nu&ocirc;i bồ c&acirc;u Ph&aacute;p theo m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y b&agrave; con c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về vấn đề sinh sản của chim bố mẹ, kiểm so&aacute;t được t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh v&agrave; con giống&hellip;Hơn nữa đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian, chuồng trại để c&oacute; thể nu&ocirc;i được nhiều hơn.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; color: navy">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; color: navy">Qu&yacute; b&agrave; con quan t&acirc;m c&oacute; thể t&igrave;m hiểu tại trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải </span></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy">theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Địa chỉ: <strong>Hưng </strong></span><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh(</span></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy"> </span><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">Gần cổng Khu c&ocirc;ng nghiệp Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: navy">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red">01679600100</span></u></strong><span style="font-size: 16pt; color: navy"> hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red">0989508826</span></u></strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red"></span></u></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt; color: navy">&nbsp;website: bocauphap.vn</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 16pt; color: navy">Rất vui l&ograve;ng nếu c&oacute; thể giải đ&aacute;p phần n&agrave;o thắc mắc của qu&yacute; b&agrave; con.</span></em><span style="font-size: 16pt"></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đại Hải
   - Địa chỉ: Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 01679600100 - Fax: 0989508826
   - email: hainhimbocau@yahoo.com
    
   Đang tải...
  2. HienBeo

   HienBeo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   1.090
   Đã được thích:
   105
   Nghề nghiệp:
   Lap Trinh Vien
   Up vài tấm hình về trại bác cho mọi người tham khảo đi bác.
   Trang web của bác bị die rùi ko vào được
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...