• Giống cây trồng, bán giống cây trồng

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 22/9/12

  1. <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p style="text-align: center" class="p_first"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #0000ff">TRUNG T&Acirc;M PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG NGHIỆP C&Ocirc;NG NGHỆ CAO CK<br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #0000ff">Trường ĐHNN H&agrave; Nội - Tr&acirc;u Quỳ - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Tell: 0466.827.228 - Fax: 043.67.57.301</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.sinhhocnongnghiep.com/">www.sinhhocnongnghiep.com</a> - Email: <a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:sinhhocnongnghiep@gmail.com">sinhhocnongnghiep@gmail.com</a></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y giống c&aacute;c loại gồm:</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">1. Giống ổi.<br /></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">2. Giống đu đủ.<br /></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">3. Giống bưởi.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">4. Giống m&iacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">5. Giống na, t&aacute;o, xo&agrave;i, cam, chanh...</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Giống c&oacute; nguồn gốc từ Trường đại học N&ocirc;ng nghiệp H&agrave; nội. </span><span style="color: #0000ff">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin chắc rằng sẽ mang lại cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nguồn giống với chất lượng tốt nhất!!!</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Rất mong được sự ủng hộ từ Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.<br /></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Bộ phận chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng - Tell: </span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">0466.827.228</span></span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="color: #ff0000">Hotline: 0962.950.199</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center" class="p_last"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Web: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.sinhhocnongnghiep.com/">www.sinhhocnongnghiep.com</a> - Email: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mce_host/raovat/sinhhocnongnghiep@gmail.com">sinhhocnongnghiep@gmail.com</a></span></span></p></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trung tâm nông nghiệp Công nghệ Cao CK
   - Địa chỉ: Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
   - Điện thoại: 0466.827.228 - Fax: 043.6757301
   - email: sinhhocnongnghiep@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...