GIỐNG CHIM TRĨ CHẤT LƯỢNG

  • Thread starter vankiep19912008
  • Ngày gửi
V

vankiep19912008

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> B&Aacute;N CHIM TRĨ.<br /> &bull; Trang trại nu&ocirc;i chim trĩ quy m&ocirc; lớn ở khu vực miền Nam. Chuy&ecirc;n cung cấp con giống chim trĩ đỏ số lượng nhiều ở c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng v&agrave; miền T&acirc;y Nam Bộ.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> &bull; Quy m&ocirc; trang trại tr&ecirc;n 1.000 con chất lượng đảm bảo, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Trứng: 40.000/quả</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim con 2 ng&agrave;y tuổi: 100.000/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim con 1 tuần tuổi: 140.000/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim con 2 tuần tuổi: 160.000/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim con 1 th&aacute;ng tuổi: 200.000/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim con 2 th&aacute;ng tuổi: 280.000/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim hậu bị: 700.000/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim sinh sản: 1.800.000/cặp</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">- Chim thương phẩm: 400.000/kg</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> &bull; Sẵn s&agrave;ng hướng dẫn th&ocirc;ng tin kỹ thuật về c&aacute;ch nu&ocirc;i dưỡng, chăm s&oacute;c v&agrave; sinh sản cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">&bull; Mọi chi tiết li&ecirc;n quan, xin li&ecirc;n hệ: 0915.47.67.87(A Minh)<span class="apple-converted-space">.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> <br /> </span>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thái đăng minh
- Địa chỉ: quận 9, tpHCM
- Điện thoại: 0915.47.67.87 - Fax:
- email: vankiep19912008@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH