• Giong oi dai loan

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 7/1/12

  1. hocsinhtruong Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">B&aacute;n giống ổi l&ecirc; đ&agrave;i loan nh&aacute;nh chiết c&agrave;nh gi&aacute; 20.000đ/c&acirc;y</span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <span class="apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">Hướng dẫn kỹ thuật tận t&igrave;nh cho b&agrave; con</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Hiện rất hiếm phải đặt h&agrave;ng trước , số lượng nhiều</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">Dễ trồng kh&ocirc;ng k&eacute;n đất , gi&aacute; trị kinh tế rất cao&nbsp;<br /> <br /> Gi&aacute; si&ecirc;u thị ở TP.hcm l&agrave; tr&ecirc;n 30.000đ1kg<br /> &nbsp;<br /> Hiện kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho si&ecirc;u thị&nbsp;<br /> <br /> C&oacute; thể tham quan vườn c&acirc;y đang cho tr&aacute;i v&agrave; thưởng thức thử giống ổi n&agrave;y</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">Nhận thu mua sản phẩm khi cho tr&aacute;i</span><span class="apple-style-span"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Li&ecirc;n hệ : 0989612920 gặp Anh To&agrave;n<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>kỷ thuật vi&ecirc;n<span class="apple-converted-space">&nbsp;<br /> Website: </span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #00b0f0"><a href="http://xn--tricyging-e2a6784fwqa.vn/">http://trạic&acirc;ygiống.vn/</a></span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> <br /> ĐC: ấp 6 x&atilde; xu&acirc;n bắc xu&acirc;n lộc đồng nai</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222"><br /> <br /> <br /> Ổi Đ&agrave;i Loan, nghe t&ecirc;n l&agrave; biết n&oacute;i về một giống ổi đến từ nước Đ&agrave;i Loan, nhưng lại trồng ở B&igrave;nh Phước rất hiệu quả. Nghe danh tiếng của C&ocirc;ng ty trồng giống ổi n&agrave;y đ&atilde; l&acirc;u nhưng nay ch&uacute;ng t&ocirc;i mới được nh&igrave;n tận mắt v&agrave; ăn thử.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">Quả &nbsp;ổi rất ngon. Giống ổi n&agrave;y c&oacute; vị ngọt man m&aacute;t, hơi xốp, m&agrave; lại r&ograve;n, m&ugrave;i thơm cũng nh&egrave; nhẹ,rất k&iacute;ch th&iacute;ch v&agrave; điều tiết dịch vị cơ thể, kể cả những người k&eacute;n ăn. T&ocirc;i v&iacute; n&oacute; như l&agrave; qu&agrave; tặng từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, v&igrave; vừa tươi, ngon lại kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a chất, an to&agrave;n cho người thưởng thức, bền vững với m&ocirc;i trường.Giải kh&aacute;t được. C&acirc;y ổi từ l&uacute;c trồng đến khi ra hoa chỉ khoảng 8 th&aacute;ng, từ l&uacute;c ổi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 2 đến 2,5 th&aacute;ng. Bằng c&aacute;ch bấm đọt c&oacute; thể điều chỉnh chiều cao c&acirc;y ổi kh&ocirc;ng cao qu&aacute; 2m để tiện cho việc bao tr&aacute;i v&agrave; thu hoạch, đồng thời k&iacute;ch th&iacute;ch ra</span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">hoa theo &yacute; muốn. C&acirc;y ổi l&agrave; loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i gần như dễ trồng nhất, kh&ocirc;ng k&eacute;n đất. Song kh&ocirc;ng n&ecirc;n trồng ở nơi c&oacute; địa h&igrave;nh qu&aacute; trũng dễ bị ngập về m&ugrave;a mưa, nhưng phải chủ động nguồn nước tưới về m&ugrave;a kh&ocirc;. Thu hoạch ổi khi ổi chỉ ch&iacute;n khoảng 70% l&agrave; thời điểm tr&aacute;i ổi ăn gi&ograve;n nhất, nếu thu trễ sẽ mất đi độ r&ograve;n, xốp. Mỗi ng&agrave;y chỉ h&aacute;i khoảng 2 -3 tr&aacute;i/c&acirc;y, một tuần sẽ thu khoảng 2,3 - 3,5 tấn ổi/ha, tương đương khoảng 23 triệu &ndash; 35 triệu/ha/tuần. Như vậy, trừ chi ph&iacute; sản xuất như giống, hệ thống tưới, ph&acirc;n,&hellip; vẫn lời tr&ecirc;n 100 triệu đồng/ha/năm, với gi&aacute; b&aacute;n tại chỗ dao động 8.500 &ndash; 11.500đồng/kg. Đ&acirc;y thật l&agrave; con số l&yacute; tưởng với mỗi người d&acirc;n trồng c&acirc;y ăn tr&aacute;i của d&acirc;n</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">trước đ&acirc;y xuất khẩu ổi để đ&aacute;p ứng thị trường ti&ecirc;u thụ Đ&agrave;i Loan. Nhưng thời gian trở lại đ&acirc;y, ổi Đ&agrave;i Loan rất được ưa chuộng ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&ecirc;n việc b&aacute;n h&agrave;ng đơn giản hơn. Đầu mối ti&ecirc;u thụ l&agrave; c&aacute;c si&ecirc;u thị lớn ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, m&agrave; lượng cung chưa đ&aacute;p ứng được cầu.</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: traicaygiong
   - Địa chỉ: ap 6 xa xuan bac xuan loc dong nai
   - Điện thoại: 0989612920 - Fax:
   - email: toanthovuc@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...