Giúp em khắc phục bệnh cây su su

#1
Cây su su của em trồng lấy quả bị bệnh gì vậy mấy bác và cách khắc phục nó ra sao em cảm ơn