GÒ VẤP BÁN HƯƠU và NAI

  • Thread starter Nguyen Huu Tri
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Huu Tri

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Huu Tri
- Địa chỉ: 7/2b quang trung P14 Gò vấp
- Tel, Fax: 0914133213
- email: trimytin@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">NAI&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;3&nbsp;&nbsp;Nai duc truong thanh&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 tuoi</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- 1&nbsp; Nai cai truong thanh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 tuoi</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- 1&nbsp; Nai cai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 thang</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- 1&nbsp; Nai cai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05 thang </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">HUOU &nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; 2 huou&nbsp;&nbsp; duc&nbsp; truong thanh</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt" /><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">3 huou cai&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt"><span /></span><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">1 huou con moi sinh</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Quy vi co nhu cau thi lien he minh nha MR TRI </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cam on cac ban da xem wa&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 95.25pt"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH