gôm sứ lợi an Bát trangf

  • Thread starter gomsuloian
  • Ngày gửi
G

gomsuloian

Guest
#1
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Từ những năm 1986 cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; hoạt động rất hiệu quả ở m&ocirc; h&igrave;nh đốt bằng than. Sau 1 thời gian t&igrave;m t&ograve;i s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng khoa học kĩ thuật đến 1998 ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chuyển sang m&ocirc; h&igrave;nh đun đốt bằng gas v&agrave;&nbsp;đ&atilde; sản&nbsp;xuất&nbsp;được nhiều mặt h&agrave;ng phong&nbsp;ph&uacute; về mẫu m&atilde;,&nbsp;đa dạng về m&agrave;u sắc. Với&nbsp;đội ngũ h&agrave;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n kĩ thuật v&agrave; thợ l&agrave;nh nghề chung t&ocirc;i lu&ocirc;n&nbsp;đ&aacute;p&nbsp;&uacute;ng&nbsp;được những sản phẩm m&agrave; bạn h&agrave;ng&nbsp;trong, ngo&agrave;i nước&nbsp;y&ecirc;u cầu về số lượng, chất lượng&nbsp;v&agrave;&nbsp;đ&uacute;ng hẹn về thời gian.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;Mọi quan t&acirc;m của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng truy cập website : <a href="http://www.gomsuloian.com/">www.gomsuloian.com</a> để biết th&ecirc;m chi tiết </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">xin gọi số&nbsp; ĐT: (844) 38746119 &nbsp; Fax:(844) 38746119&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email:&nbsp; <a href="mailto:loi_angomsu@yahoo.com">loi_angomsu@yahoo.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hotline: 0915172788 &Ocirc;ng Nguyễn Văn Lợi&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Gốm sứ Lợi An
- Địa chỉ: bat trang
- Điện thoại: - Fax:
- email: yuongker_pk99@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH