• Hà Nội bán hoa súng tím đốm trắng

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 7/5/12

  1. bettas_orchid Nhà nông nghiệp dư

   <div><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">B&aacute;n hoa s&uacute;ng t&iacute;m đ&ocirc;́m trắng nở ban ng&agrave;y. L&aacute; to bằng b&agrave;n tay, nụ hoa bằng ng&oacute;n tay c&aacute;i, hoa to bằng mi&ecirc;̣ng c&ocirc;́c u&ocirc;́ng nước, hương thơm như hoa sen. C&oacute; th&ecirc;̉ tr&ocirc;̀ng ở b&ecirc;̉ non b&ocirc;̣, co&oacute;ng thuy tinh hay ch&acirc;̣u c&acirc;y đ&atilde; bịt l&ocirc;̃ bằng xi măng với 1 &iacute;t b&ugrave;n bằng c&ocirc;́c nhựa l&agrave; c&acirc;y c&oacute; th&ecirc;̉ ra hoa r&acirc;́t đẹp. L&aacute; ch&igrave;m dưới nước khi nu&ocirc;i trog b&ecirc;̉ thuỷ sinh, c&oacute; 4 m&agrave;u r&acirc;́t bắt mắt !!!</span></div><div><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Gi&aacute; 100k/1c&acirc;y</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Địa chỉ: S&ocirc;́ nh&agrave; 1 ng&otilde; 557 đường H&ocirc;̀ng H&agrave; - Ho&agrave;n Ki&ecirc;́m - H&agrave; N&ocirc;̣i</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Li&ecirc;n h&ecirc;̣ Hường 01998795372</span></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Cao Nhật
   - Địa chỉ: Số nhà 1 ngõ 557 đường Hồng Hà - Hoàn Kiếm - Hà Nội
   - Điện thoại: 01998795372 - Fax:
   - email: didemkhongcanden@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...