hà nội. chuyên lắp đặt trạm cân tại lào, cân ô tô 80 tấn

  • Thread starter cantanphat
  • Ngày gửi
C

cantanphat

Guest
#1
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: red">Tại H&agrave; nội. HOTLINE: 0977. 912. 885 &nbsp;</span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="100%"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 576px; padding: 0cm"> <p><strong><u><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: blue"><a href="http://candientutanphat.com/productView_353__86.html"><span style="color: #292929; text-decoration: none">C&Acirc;N &Ocirc;T&Ocirc; 80 TẤN.</span></a></span></u></strong><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial" /></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">+ Mức c&acirc;n max 80 tấn.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">+ Vạch chia 10kg.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">+ K&iacute;ch thước 12x3 m&eacute;t ( d&agrave;i x rộng).</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">+ Kết cấu 100% th&eacute;p.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">+ Nguồn điện sử dụng 220v AC/50HZ hoặc Pin 10v DC.</span></strong></p> <p style="text-align: justify"><em><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red">&nbsp;</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify"><em><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red"><a href="http://cantanphat.com/CAN-80-TAN_c_440_451_895.html"><span style="color: #e601ce">TRẠM C&Acirc;N &Ocirc;T&Ocirc; 80 TẤN</span></a>&nbsp;</span></strong></em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">DO C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG T&Acirc;N PH&Aacute;T THI C&Ocirc;NG ĐƯỢCX&Acirc;Y DỰNG V&Agrave; HO&Agrave;N THIỆN TRONG KH&Ocirc;NG KH&Iacute; H&Acirc;N HOAN CỦA NHỮNG NG&Agrave;Y KỶ NIỆM MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT - L&Agrave;O.&nbsp;</span><strong><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red"><a href="http://cantanphat.com/CAN-80-TAN_c_440_451_895.html"><span style="color: #e601ce">TRẠM C&Acirc;N 80 TẤN</span></a></span></em></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;ĐƯỢC TRIỂN KHAI TR&Ecirc;N TINH THẦN ' TỐI ƯU H&Oacute;AVỀ GI&Aacute; V&Agrave; ĐẢM BẢO T&Ocirc;I ƯU H&Oacute;A VỀ KẾT QUẢ'</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">ĐỂ ĐẢM BẢO TINH THẦN Đ&Oacute; PHẦN&nbsp;</span><strong><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red"><a href="http://cantanphat.com/CAN-80-TAN_c_440_451_895.html"><span style="color: #e601ce">B&Agrave;N C&Acirc;N</span></a></span></em></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;Đ&Atilde; ĐƯỢC TIẾN H&Agrave;NH SẢN XUẤT TẠI MỘT XƯỞNG CƠ KH&Iacute; Ở THỦ Đ&Ocirc; VI&Ecirc;N CHĂN - L&Agrave;O. DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN V&Agrave; GI&Aacute;M S&Aacute;T TRỰC TIẾP CỦA C&Aacute;N BỘ KỸ THUẬT PH&Iacute;A <a href="http://cantanphat.com/Can-Dien-Tu-120-tan_c_440_453_790.html">C&Ocirc;NG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG T&Acirc;N PH&Aacute;T.</a></span></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">- </span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue">B&Agrave;N C&Acirc;N ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI CHỖ NHẰM GIẢM CHI PH&Iacute; CHO VẬN CHUYỂN .</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial" /></p> <p><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;- </span><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: blue">&nbsp;<a href="http://cantanphat.com/CAN-80-TAN_c_440_451_895.html"><span style="color: #e601ce">TRẠM C&Acirc;N 80 TẤN&nbsp;</span></a>ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH BỞI CƠ QUAN CHỨC NĂNG QUỐC GIA L&Agrave;O.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial" /></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">TO&Agrave;N BỘ HỆ THỐNG&nbsp;</span><strong><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red"><a href="http://cantanphat.com/CAN-80-TAN_c_440_451_895.html"><span style="color: #e601ce">CẦU C&Acirc;N 80 TẤN</span></a></span></em></strong><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">Đ&Atilde; ĐƯỢC ĐƯA V&Agrave;O SỬ DỤNG SAU 22 NG&Agrave;Y THI C&Ocirc;NG.</span></p> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt">Giao h&agrave;ng tận nơi miễn ph&iacute;</span></p> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt">Sản phẩm c&oacute; bảo h&agrave;nh từ 12 th&aacute;ng đến 24 th&aacute;ng.</span></p> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt">GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI ĐI C&Aacute;C TỈNH KH&Aacute;C</span></p> <p style="margin: 12pt 0cm"><span style="font-size: 18pt">C</span><strong><span style="font-size: 18pt">&acirc;n bền nhất -&nbsp; Tối ưu h&oacute;a nhu cầu sử dụng c&acirc;n nhất -&nbsp; Tiết kiệm tối đa chi ph&iacute; cho nh&agrave; đầu tư nhất&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 18pt">&nbsp;<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">UY T&Iacute;N &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash;&nbsp; GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH</span></em></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" /></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M TỚI SẢN PHẨM CỦA CH&Ugrave;NG T&Ocirc;I</span></em></strong></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">MỌI TH&Ocirc;NG XIN XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;C&Ocirc;NG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG T&Acirc;N PH&Aacute;T</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">P 908 -&nbsp; Đặng X&aacute;&nbsp; - Gia L&acirc;m &ndash; H&agrave; Nội.</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Gmail: </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: normal"><a href="mailto:cantanphat@gmail.com">cantanphat@gmail.com</a></span></em></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; color: fuchsia">TEL: 0934 363 989 &ndash; 0466 837 831 </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: fuchsia" /></em></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m sản phẩm tại trang web:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt"><a href="http://cantanphat.com/Can-ban-dien-tu-A7-muc-can-300kg_c_410_472_910.html">www. cantanphat.com</a> &ndash; <a href="http://candientutanphat.com/product_410.html">candientutanphat.com</a> &ndash; <a href="http://www.cantreo.vn/can-o-to.html">cantreo.vn</a> &ndash; <a href="http://canoto.vn/product_470_.html">canoto.vn</a></span><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" /></em></strong></p> <p style="margin: 12pt 0cm"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 12pt 0cm"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thành trung
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 0977912885 - Fax:
- email: cantanphat@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH