Hải sản tồn kho cực hot đây !!!

#1
Hải sản tồn kho giá cực hot đây !!!!!!!!!!

Cổ cá hồi IQF Xô
22,000

Cá trích nguyên con Xô 22,000

Cá hố cắt khúc IQF
13,200

Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
22,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
33,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
33,000


Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
33,000

LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

--------

Cổ cá hồi IQF Xô
22,000

Cá trích nguyên con Xô 22,000

Cá hố cắt khúc IQF
13,200

Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
22,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
33,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
33,000


Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
33,000

LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

Cổ cá hồi IQF Xô
22,000

Cá trích nguyên con Xô 22,000

Cá hố cắt khúc IQF
13,200

Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
22,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
33,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
33,000


Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
33,000

LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

--------

Cổ cá hồi IQF Xô
22,000

Cá trích nguyên con Xô 22,000

Cá hố cắt khúc IQF
13,200

Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
22,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
33,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
33,000


Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
33,000

LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

--------

Cổ cá hồi IQF Xô
22,000

Cá trích nguyên con Xô 22,000

Cá hố cắt khúc IQF
13,200

Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
22,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
33,000

Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
33,000


Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
33,000
LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771
 

Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH