• Hải sản tồn kho cực hot đây !!!

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 7/3/13

  1. toilakhongai Nhà nông nghiệp dư

   Hải sản tồn kho giá cực hot đây !!!!!!!!!!

   Cổ cá hồi IQF Xô
   22,000

   Cá trích nguyên con Xô 22,000

   Cá hố cắt khúc IQF
   13,200

   Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
   22,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
   33,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
   33,000


   Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
   33,000

   LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

   --------

   Cổ cá hồi IQF Xô
   22,000

   Cá trích nguyên con Xô 22,000

   Cá hố cắt khúc IQF
   13,200

   Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
   22,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
   33,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
   33,000


   Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
   33,000

   LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

   Cổ cá hồi IQF Xô
   22,000

   Cá trích nguyên con Xô 22,000

   Cá hố cắt khúc IQF
   13,200

   Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
   22,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
   33,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
   33,000


   Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
   33,000

   LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

   --------

   Cổ cá hồi IQF Xô
   22,000

   Cá trích nguyên con Xô 22,000

   Cá hố cắt khúc IQF
   13,200

   Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
   22,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
   33,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
   33,000


   Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
   33,000

   LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771

   --------

   Cổ cá hồi IQF Xô
   22,000

   Cá trích nguyên con Xô 22,000

   Cá hố cắt khúc IQF
   13,200

   Mực nang nút nguyên con lột da IQF 60-100/kg
   22,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá gáy
   33,000

   Vụn cá thịt trắng - vụn cá giấm
   33,000


   Vụn cá thịt trắng - vụn cá hồng
   33,000
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]

   LIÊN HỆ ANH KỴ 0123.275.9771
    
   Last edited: 7/3/13
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...