• HẠT CHIA

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 27/11/12

  1. <p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">Ai cũng muốn cho m&igrave;nh c&oacute; một cơ thể mạnh khỏe, kh&ocirc;ng bị bệnh tật v&agrave; một v&oacute;c d&aacute;ng đẹp. Điều n&agrave;y trước đ&acirc;y nghe c&oacute; vẻ kh&oacute; nhưng b&acirc;y giờ đ&atilde; c&oacute; một thực phẩm chức năng mới đ&oacute; l&agrave;</span>&nbsp;<span style="color: #ff0000"><strong>HẠT CHIA,</strong></span>&nbsp;<span style="color: #0000ff">n&oacute; gi&uacute;p cho con người ngăn ngừa được c&aacute;c bệnh ung thư, l&agrave;m lo&atilde;ng m&aacute;u, ngăn ngừa giảm c&acirc;n, gi&uacute;p cho cơ thể điều h&ograve;a kh&iacute; huyết, l&agrave;m đẹp da v&agrave; ngăn ngừa c&aacute;c bệnh về tim mạch...</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #000000">Sản phẩm được nhập khẩu từ &Uacute;c bởi c&ocirc;ng ty TNHH Hải H&ograve;a Ph&aacute;t, Vietnam. Xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng d&ugrave;ng với gi&aacute;</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000"><strong>850.000 / kg.</strong></span>&nbsp;( Gi&aacute; thị trường 950.000 - 1200.000).T&ocirc;i sẽ tư vấn cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;ch d&ugrave;ng sản phẩm.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Li&ecirc;n hệ Ms Vui :&nbsp;<span style="color: #ff0000"><strong>0985 924 863.</strong></span></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: VUI
   - Địa chỉ: LÔ 3-22, 19/5A, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH
   - Điện thoại: 0985924863 - Fax:
   - email: hoangvui2211@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...