Bán Hạt Hông năm 2012..////

#1
Chào mọi người. Hiện nay cơ sở chúng tôi còn khoảng 2kg Hạt Hông năm 2012. Đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, giống mới năm 2012. giá cả vừa phải với mọi người. Rất mong được cung cấp cho mọi người. xin cảm ơn.
Điện thoại trực tiếp liên lạc.: 0915.107.688
 

#3
Chào mọi người. Hiện nay cơ sở chúng tôi còn khoảng 2kg Hạt Hông năm 2012. Đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, giống mới năm 2012. giá cả vừa phải với mọi người. Rất mong được cung cấp cho mọi người. xin cảm ơn.
Điện thoại trực tiếp liên lạc: 0915.107.688
 
#4
Chào mọi người. Hiện nay cơ sở chúng tôi còn khoảng 2kg Hạt Hông năm 2012. Đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, giống mới năm 2012. giá cả vừa phải với mọi người. Rất mong được cung cấp cho mọi người. xin cảm ơn.
Điện thoại trực tiếp liên lạc.: 0915.107.688
Rất vui được hợp tác với mọi người. Xin cảm ơn
 
#5
Chào mọi người. chúng tôi còn khoảng 2kg Hạt Hông năm 2012.
Đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, giống mới năm 2012. giá cả vừa phải với mọi người.
Rất mong được cung cấp cho mọi người. xin cảm ơn.


Điện thoại trực tiếp liên lạc.: 0915.107.688
 
#6
Chào mọi người. Hiện nay cơ sở chúng tôi còn khoảng 2kg Hạt Hông năm 2012. Đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, giống mới năm 2012. giá cả vừa phải với mọi người. Rất mong được cung cấp cho mọi người. , hiện nay tôi vẫn còn hạt giống, ai có nhu cầu sớm liên hệ.xin cảm ơn
Điện thoại trực tiếp liên lạc.: 0915.107.688
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH