• hạt hướng dương chacheer, cung cấp lẻ, sỉ hạt hướng dương,

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 30/7/12

  1. bveget Nhà nông nghiệp dư

   <span style="font-size: large"><a href="http://rauquatunhien.blogspot.com/2012/06/huong-duong-chacheer-huong-duong-tam.html">Hạt hướng dương chacheer : Vị dừa, ngũ vị hương, vị cafe</a></span><br /> <h3 class="post-title entry-title"> </h3> <div class="post-header"> </div> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em" href="http://1.bp.blogspot.com/-QxocFpTUDT4/T-LXihXjN0I/AAAAAAAAALo/cEt0moJDPto/s1600/chacheer.jpg"><img width="320" height="283" border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-QxocFpTUDT4/T-LXihXjN0I/AAAAAAAAALo/cEt0moJDPto/s320/chacheer.jpg" /></a></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">Hướng dương <strong>Chacheer</strong> đ&atilde; đăng k&iacute; độc quyền tr&ecirc;n 30 nước tr&ecirc;n thế giới, cung cấp tới 1/3 d&acirc;n số to&agrave;n cầu. Tại Việt Nam ch&uacute;ng t&ocirc;i </span>cung cấp hạt hướng dương chacheeer lớn nhất miền bắc. Cho kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&agrave; cafe, v&agrave; cho mọi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng . C&oacute; thể lấy theo <strong>số lượng lớn hoặc cung cấp lẻ</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp tận nơi tới kh&aacute;ch h&agrave;ng<span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black"> . Hạt hướng dương <strong>Chacheer</strong> v</span>ới c&ocirc;ng nghệ sản xuất hiện đại của Malaysia <span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">bạn y&ecirc;n t&acirc;m ăn v&agrave; thưởng thức. </span></span></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">Hiện c&oacute; ba vị: vị dừa, vị caf&eacute;, ngũ vị hương.</span><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> </span><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black" /></span></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><strong><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : </span></strong></span></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><em><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">Văn ph&ograve;ng Bveget</span></em></span></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">ADD : Nh&agrave; số 8, ng&aacute;ch 1A/9, ng&otilde; 1 P.Nh&acirc;n H&ograve;a,Q. Thanh Xu&acirc;n, TP. H&agrave; Nội</span></span></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">Mob&nbsp; : 0983 265 215 &ndash; 0926 004 214</span></span></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black">Email : <a href="mailto:bveget@gmail.com">bveget@gmail.com</a></span></span></div> <span style="font-size: small"> </span><br /> <div class="MsoNormal"> <span style="font-size: small"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black"><a href="http://rauquatunhien.blogspot.com/p/goc-suy-nghi.html">http://rauquatunhien.blogspot.com/p/goc-suy-nghi.html</a></span></span></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cửa hàng bveget
   - Địa chỉ: Thanh Xuân, hà Nội
   - Điện thoại: 0983265215 - Fax:
   - email: bveget@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...