HÃY CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH-KINH DOANH ĐỘNG VẬT HOANG DÃ-CON DÔNG

  • Thread starter TRỊNH XUÂN THAO
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRỊNH XUÂN THAO

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRỊNH XUÂN THAO
- Địa chỉ: P5-QUẬN GÒ VẤP-TP.HỒ CHÍ MINH
- Tel, Fax: 0922061375
- email: thaotrinh@yahoo.com
================================

<p>DOANH NGHIỆP AVATAR CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N KINH DOANH DỘNG VẬT HOANG D&Atilde; .CỤ THỂ L&Agrave; DOANH NGHIẸP CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG THU MUA D&Ocirc;NG THỊT V&Agrave; D&Ocirc;NG GIỐNG CUNG CẤP ĐẾN QU&Iacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG.VỚI CHẾ ĐỘ CUNG CẤP H&Agrave;NG TẬN NƠI C&Ugrave;NG CHẾ ĐỘ CHĂM S&Oacute;C KH&Aacute;CH H&Agrave;NG CHU Đ&Aacute;O.CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ LU&Ocirc;N GI&Uacute;P QU&Iacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; ĐƯỢC SỰ H&Agrave;I L&Oacute;NG LỚN NHẤT</p><p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Iacute; KH&Aacute;CH TẠI ĐỊA CHỈ T&Ocirc;3 -MA L&Acirc;M-H&Agrave;M THUẬN BẮC-B&Igrave;NH THUẬN</p><p>HOẶC SỐ DT:0922061375</p><p>EMAIL:THAOTRINH@YAHOO.COM</p><p>H&Atilde;Y CHO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Iacute; KH&Aacute;CH-Đ&Oacute; L&Agrave; TI&Ecirc;U CH&Iacute; L&Agrave;M VIỆC CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</p><p>THAY MẶT DOANH NGHIỆP AVATAR K&Iacute;NH CH&Uacute;C QU&Iacute; KH&Aacute;CH VẠN SỰ NHƯ &Yacute;-GI&Aacute;M ĐỐC:TRỊNH XU&Acirc;N THAO</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH