Bán HCM- cần thanh lý bồ câu.

#1
can thanh ly chim

Do bà xã không cho nuôi nửa, Như tiêu đề mình cần bán chim câu sau:
bông cúc 7-8 lông( trắng 2200k,đen 2500k,tiger 5000k),
xòe nhật chim đẻ tốt(đỏ, đen, trắng)-800k/cặp (khuyến mãi chim con luôn)
xòe lông tơ, -chim 9-10 lông, 2500k/cặp
hoàn châu-chim 7-8 lông(nâu, vàng, đỏ, đen),1000k/cặp(có khuyến mãi chim con luôn)
hỏa tiển TQ-chim đẻ,1500k/cặp(khuyến mãi 2 cặp con)
gà banh 5-6 lông (vảy cá đỏ, xám), 800k/cặp
thái vú-chim đẻ tốt(đủ màu), 400k/cặp
sư tử thái-chim đẻ(trắng tiger)-1000k/cặp(có khuyến mãi chim con luôn)
Tu-0908032327

upppppppppppppppppp:huh::huh::huh::huh::huh:

Do bà xã không cho nuôi nửa, Như tiêu đề mình cần bán chim câu sau:
bông cúc 7-8 lông( trắng 2200k,đen 2500k,tiger 5000k),
xòe nhật chim đẻ tốt(đỏ, đen, trắng)-800k/cặp (khuyến mãi chim con luôn)
xòe lông tơ, -chim 9-10 lông, 2500k/cặp
hoàn châu-chim 7-8 lông(nâu, vàng, đỏ, đen),1000k/cặp(có khuyến mãi chim con luôn)
hỏa tiển TQ-chim đẻ,1500k/cặp(khuyến mãi 2 cặp con)
gà banh 5-6 lông (vảy cá đỏ, xám), 800k/cặp
thái vú-chim đẻ tốt(đủ màu), 400k/cặp
sư tử thái-chim đẻ(trắng tiger)-1000k/cặp(có khuyến mãi chim con luôn)
Tu-0908032327

upppppppppppppppppp:huh::huh::huh::huh::huh:

--------

uppppppppppppppppp
 

Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH