HCM-Gà Thái Và gà Tân Châu bán nè.Hình 100% thật.

truongnhuquynh

Nhà nông tập sự
#1
MG1: gà Thái đã bán!

MG2: Thái lai Tơ nuôi từ nhỏ naY gần đẻ rùi nghen, trống rất sung đã biết gáY Và đạp mái rùi.
E mái đã bán! Chỉ còn con Trống ACE có nhu cầu thì mình để giá tốt nghen.
MG3: Em Tân Châu nàY mình cũng hem biết gọi màu sao luôn ACE em hình nhé rất đẹp, chân lùn Xịt, mồng ngã, cánh chạm đất, lông cực đẹp gà 8 tháng nuôi lấY nọc Và làm kiểng hết Ý.MG5: Em Tân Châu điều gà tơ, lông mã đang trổ ra, gà rất sung gáY Và nhảY mái liên tục, ACE nuôi lấY nọc Và làm kiểng hết Ý. Gà nhìn bên ngoài dáng đẹp lắm nha call sẽ có giá thật tốt cho e này vì đang kẹt chỗ nuôi.

LH: 0907.393.303 ---> call trực tiếp nghen ACE.
yh: gia_kien21
Home: 08.39.606.777
Add: 219/115a mai xuân thưởng P6 Q6.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

Last edited:

truongnhuquynh

Nhà nông tập sự
#2
Các bro ghé qua phụ e tay nghen.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Nhà nông tập sự
#5
Thanks tất cả AE nhé có call sẽ có fix. 0907.393.303
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Nhà nông tập sự
#7
Thanks nghen bác. Quan tâm LH trực tiếp.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Nhà nông tập sự
#9
ACE quan tâm call trực tiếp hen sẽ có giá tốt.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH