HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG

  • Thread starter hoaiconganh2308
  • Ngày gửi
H

hoaiconganh2308

Guest
#1
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><br /></strong>&nbsp;<strong>C&Ocirc;NG TY TNHH NAM NHẬT</strong><br />Địa chỉ : 117 &Acirc;u Cơ &ndash; Ho&agrave; Kh&aacute;nh Bắc - Quận Li&ecirc;n Chiểu &ndash; TP Đ&agrave; Nẵng<strong><br /></strong>ĐT : 0511 6517117 / 0914346117<br />Web : http://namnhat.com<br />Email&nbsp; : <a href="mailto:namnhat10043@yahoo.com.vn">namnhat10043@yahoo.com.vn</a><br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong>HỆ THỐNG TƯỚI C&Acirc;Y TỰ ĐỘNG<br /></strong><strong><span /></strong><strong><u>1 . Mục đ&iacute;ch :</u></strong><u> </u><br />1.1 Cắt giảm ho&agrave;n ho&agrave;n chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng (kh&ocirc;ng d&ugrave;ng con người để k&eacute;o đường ống từ v&ograve;i nước đến khu vực tưới).<br />1.2 T&ocirc; th&ecirc;m vẻ đẹp mỹ quan cho c&ocirc;ng ty.<br />1.3 Tạo ra m&ocirc;i trường xanh tươi c&oacute; nhiều sự sống cho cỏ c&acirc;y.<br />1.4 Tạo sự ch&uacute; &yacute; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, thu h&uacute;t được nhiều nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động khi đến với c&ocirc;ng ty.<br />1.5 Tiết kiệm được nhiều thời gian.<br />Lu&ocirc;n lu&ocirc;n tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị Krain thương hiệu của Mỹ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng ở bất kỳ nơi đ&acirc;u tại đất nước Việt Nam.<br /><br /><strong><u>2. Giới thiệu :</u></strong><u> </u><br />C&ocirc;ng ty Nam Nhật l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức tại miền trung - Đ&agrave; Nẵng thiết bị tưới tự động K-RAIN nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ v&agrave; phun nước nghệ thuật CRYSTAL của Canada tại Việt Nam.<br />Với c&ocirc;ng nghệ hiện đại, hệ thống tưới tự động v&agrave; nước nghệ thuật, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ mang tới cho kh&aacute;ch h&agrave;ng vẻ đẹp mỹ quan, sự tiện dụng, an to&agrave;n v&agrave; tiết kiệm nhất cho c&ocirc;ng ty của qu&yacute; vị.<br /><br /><strong><u>3 . Phương ch&acirc;m :</u></strong><u> </u><em><br />Tiết kiệm </em><em>v&agrave; </em><em>sử dụng nguồn nước một c&aacute;ch</em><em> th&ocirc;ng minh v&agrave; hợp l&yacute;</em>, thiết bị tưới K-RAIN lu&ocirc;n tạo ra chuỗi sản phẩm tưới tự động th&ocirc;ng minh c&oacute; chất lượng h&agrave;ng đầu v&agrave; đ&aacute;p ứng được mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br /><strong><u>4. Ứng dụng :</u></strong><u>&nbsp;</u> <br />Thiết bị tưới tự động của K-RAIN được d&ugrave;ng trong nhiều lĩnh vực như n&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng,s&acirc;n cỏ,đồi cỏ,s&acirc;n golf, s&acirc;n vận động, c&aacute;c khu vườn c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t m&aacute;i nh&agrave; xưởng. <br />Hệ thống tưới tự động được đặt ch&igrave;m dưới đất ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; tự đẩy l&ecirc;n khỏi mặt đất mỗi khi tưới.So với chiều cao của c&acirc;y cỏ th&igrave; thấp hơn v&agrave; kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy,một ấn tượng độc đ&aacute;o,tạo vẻ cảnh quan m&ocirc;i trường xung quanh c&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp, nh&agrave; ở.<br />Hệ thống ho&agrave;n to&agrave;n tự động, khi trời mưa,thời tiết lạnh th&igrave; kh&ocirc;ng phun tưới.Ng&agrave;y tưới phun tối đa l&agrave; 4 lần.<br />Một m&aacute;y bơm c&oacute; c&ocirc;ng suất nhỏ (1HP) c&oacute; thể tưới được trong khu diện rộng.<br /><br /><strong><u>5. Bảo H&agrave;nh :</u></strong><u> </u><br />Thiết bị n&agrave;y Bảo H&agrave;nh 5 năm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng kể từ khi b&agrave;n giao sản phẩm,c&ocirc;ng tr&igrave;nh.L&agrave; người ti&ecirc;n phong trong lĩnh vực tưới tự động, K-RAIN c&ograve;n đi đầu trong việc t&iacute;nh to&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c lượng nước cần sử dụng theo thời tiết, tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; nguồn nước.<br />Ngo&agrave;i ra c&ograve;n C&ocirc;ng ty c&ograve;n bảo tr&igrave; hệ thống định kỳ một năm 4 lần.Thời gian bảo tr&igrave; kh&ocirc;ng giới hạn.(Tham khảo hợp đồng giao nhận).<br /><span /><strong><u>6.Khẳng Định :</u></strong><br />Chắc chắn khi qu&yacute; kh&aacute;ch sử dụng hệ thống n&agrave;y sẽ an t&acirc;m sản xuất, kh&ocirc;ng phải lo lắng sự thiếu nước cho cỏ c&acirc;y trong s&acirc;n vườn của m&igrave;nh nữa.<br />Hơn nữa việc t&ocirc; th&ecirc;m vẻ đẹp cảnh quan m&ocirc;i trường, l&agrave; thu h&uacute;t được sự ch&uacute; &yacute; của&nbsp; nhiều người khi đến với c&ocirc;ng ty của qu&yacute; vị.<br /><em><br /><br /><br /></em><em><span /></em><em>Để biết th&ecirc;m chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</em><br /><br /><br /><u>ADD 1 : Viet Nam 1</u><br />C&ocirc;ng ty TNHH MTV NAM NHẬT<br />Địa chỉ : 117 &Acirc;u Cơ - Ho&agrave; Kh&aacute;nh Bắc - Li&ecirc;n Chiểu - TP Đ&agrave; Nẵng.<br />ĐT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 0511 6517117 / Hotline : 0914 346117 (C&ocirc;ng Anh)<br />Web&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : namnhat.com. <br />Email&nbsp;&nbsp; : namnhat10043@yahoo.com.vn<br />MST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 0401320208<br /><br /><u>ADD 2 : Viet Nam 2</u><br />Cửa H&agrave;ng Trọng Hoa<br />ĐC : Khu C&ocirc;ng Nghiệp T&acirc;y Bắc - Củ Chi &ndash; TP HCM.<br />ĐT: (084)-3790 6388, Hotline&nbsp; : 0165 288 4736<br />Email : <a href="mailto:namnhat10045@yahoo.com.vn">namnhat10045@yahoo.com.vn</a>.<br /><p><font size="5">&nbsp;</font></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RẤT MONG ĐƯỢC SỰ TIN D&Ugrave;NG CỦA KH&Aacute;CH H&Agrave;NG.<br />&nbsp;&nbsp; <br /><span />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đại diện tập đo&agrave;n Krain tại Đ&agrave; Nẵng<br /><p><font face=".VnTime" size="5">&nbsp;</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoai Cong Anh
- Địa chỉ: 117 Âu Cơ, Đà Nẵng.
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hoaiconganh2308@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH