Help,cách Thuần Heo Rừng Rặc

#1
tình hình là mình mua 2con heo rừng mới bẫy từ rừng về,thuần được khoảng 3 tuần thì mấy chú lên thiên đàng luôn.làm mình cũng nản trí theo luôn.xin mấy PRO nào biết cách thuần thì chỉ dùm mình nha,xin hậu tạ.
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH