• heo rung gia lam

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 22/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: heo rung gia lam
   - Địa chỉ: long thanh - dong nai
   - Tel, Fax: 0947 572 524 ::: FaX 0613 514 475
   - email: phthanhh@yahoo.com
   ================================

   <strong>TRẠI HEO RỪNG<br /></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong>GIA L&Acirc;M</strong><strong><br /></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman"><strong><u>Địa Chỉ</u></strong>: Ấp 05 X&atilde; An Phước Huyện Long Th&agrave;nh Tỉnh Đồng Nai. (C&aacute;ch QL 51&nbsp;&nbsp; 20m, C&aacute;ch b&ograve; Sữa long Th&agrave;nh 200m Hướng về Vũng t&agrave;u,)<br /></font><font face="Times New Roman">( 0613 514 475, 0947 572 524.)<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email:<em> <a href="mailto:phthanhha@yahoo.com">phthanhha@yahoo.com</a><br /></em></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@<br /></font><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng thịt v&agrave; heo rừng giống việt nam v&agrave; th&aacute;i lan. <br /></font><font face="Times New Roman">Heo c&oacute; thể chất khỏe, c&oacute; khả năng tăng trưởng mạnh, con giống c&oacute; trọng lượng từ 06 kg trở l&ecirc;n. C&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nu&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman">L&uacute;c trưởng th&agrave;nh con đực nặng 70-110 kg, con c&aacute;i nặng 50-80 kg. Hiệu quả kinh tế cao, dễ chăn nu&ocirc;i, &iacute;t rũi ro, Chất lượng thịt được xếp v&agrave;o loại đặc sản. Theo nghi&ecirc;n cứu th&igrave; thị trường heo rừng sẽ c&oacute; nhu cầu rất lớn trong 10 năm tới v&agrave; c&oacute; khả năng xuất khẩu cao.<br /></font><font face="Times New Roman">- Heo của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được ti&ecirc;m ngừa vaccin v&agrave; c&oacute; giấy lưu h&agrave;nh cho b&agrave; con ở xa.<br /></font><font face="Times New Roman">- Hổ trợ c&aacute;c kỹ thuật mới nhất về nu&ocirc;i heo rừng, vĩnh viễn.<br /></font><font face="Times New Roman">- Hướng dẫn tận t&igrave;nh, theo s&aacute;t cho kh&aacute;ch h&agrave;ng lần đầu ti&ecirc;n quan t&acirc;m &amp; đầu tư v&agrave;o lĩnh vực, lập trang trại nu&ocirc;i heo rừng.<br /></font><font face="Times New Roman">Hiệu quả trong việc chăn nu&ocirc;i heo rừng của b&agrave; con l&agrave; uy t&iacute;nh của t&ocirc;i.<br /></font><strong><em>Đ</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ế</font></em></strong><strong><em>n v</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ớ</font></em></strong><strong><em>i Tr</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ạ</font></em></strong><strong><em>i ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; b&agrave; con s</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ẽ</font></em></strong><strong><em> đ</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ượ</font></em></strong><strong><em>c:<br /></em></strong><font face="Times New Roman"><strong><u>Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh.</u></strong><br /></font><strong>F</strong><font face="Times New Roman"> <strong><u>Heo thịt</u></strong><strong> gi&aacute; từ</strong><strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70.000<sup>đ</sup>&nbsp; ---&nbsp; 80.000<sup>đ</sup>/kg.<br /></strong></font><strong>F</strong><font face="Times New Roman"> <strong><u>Heo giống</u></strong><strong> gi&aacute; từ</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100.000<sup>đ&nbsp;&nbsp; </sup>--- 170.000<sup>đ</sup>/kg.</strong><br /></font><strong>F</strong><font face="Times New Roman">&nbsp; <strong><u>Heo rừng con</u></strong><strong> gi&aacute; từ</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500.000<sup>đ</sup>&nbsp; --- 1.500.000<sup>đ</sup>/con (5kg &ndash; 10kg)<br /></strong></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp; <strong><em><u>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ trực tiếp A. H&Agrave; hoặc</u></em></strong><strong><u>&nbsp; </u></strong></font><strong><u><font face="Times New Roman" /></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><u>&nbsp;</u></strong><strong><u>:&nbsp; 0947 572 524.</u></strong></font></p><p><font face="Times New Roman"><strong><span /></strong></font></p><p><font face="Times New Roman"><strong><span /></strong></font></p><p><font face="Times New Roman"><strong><span /></strong></font></p><font face="Times New Roman"><strong><br /></strong></font>&nbsp;
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...