Bán HN- Bán Chim Trì Đỏ Khoang Cổ Trắng 4 Tháng

#1
Do phải đi xa nhà nên muốn nhượng lại 3 chú trĩ khoang cổ trắng 4 tháng tuổi cho anh em có nhu cầu nuôi
Đặc Điểm: 3 Chim Trống Đang Thay Lông- Vì Nuôi Cảnh Nên Không Cắt Mỏ.
Giá 3 em là 1600k. anh em có nhu cầu liên hệ
sdt 0986009694
yahoo: boitungnghiadiatimxacemyeu_2008

Nợ Anh Em Ảnh Vì Đêm Rồi ^^

Do phải đi xa nhà nên muốn nhượng lại 3 chú trĩ khoang cổ trắng 4 tháng tuổi cho anh em có nhu cầu nuôi
Đặc Điểm: 3 Chim Trống Đang Thay Lông- Vì Nuôi Cảnh Nên Không Cắt Mỏ.
Giá 3 em là 1600k. anh em có nhu cầu liên hệ
sdt 0986009694
yahoo: boitungnghiadiatimxacemyeu_2008

Nợ Anh Em Ảnh Vì Đêm Rồi ^^

--------

upppppppppppppppppppppppppp
 

Last edited:
#2
Do phải đi xa nhà nên muốn nhượng lại 3 chú trĩ khoang cổ trắng 4 tháng tuổi cho anh em có nhu cầu nuôi
Đặc Điểm: 3 Chim Trống Đang Thay Lông- Vì Nuôi Cảnh Nên Không Cắt Mỏ.
Giá 3 em là 1600k. anh em có nhu cầu liên hệ
sdt 0986009694
yahoo: boitungnghiadiatimxacemyeu_2008

Nợ Anh Em Ảnh Vì Đêm Rồi ^^

Do phải đi xa nhà nên muốn nhượng lại 3 chú trĩ khoang cổ trắng 4 tháng tuổi cho anh em có nhu cầu nuôi
Đặc Điểm: 3 Chim Trống Đang Thay Lông- Vì Nuôi Cảnh Nên Không Cắt Mỏ.
Giá 3 em là 1500k. fixx cho anh em nhiệt tình
sdt 0968009694
yahoo: boitungnghiadiatimxacemyeu_2008

Nợ Anh Em Ảnh Vì Đêm Rồi ^^
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH