HN bán gà tân châu nhạn, bông

#1
Hn Bán gà tân châu

đàn gà nhà mình

mấy con bôngyahoo trungmaster2506
dt 0987800552 ĐĐ HN
 

#5
LH trung 0987800552 toà nha 76 Nguyễn Chí Thanh ĐĐ HN
yahoo : trungmaster2506
em bông

2 em nhạn

em trống

em mái

bầy gà tc con gần 3 tháng , 10 con

 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH