• hoa chat nong nghiep

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 19/5/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. hoabachhop Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hoabachhop
   - Địa chỉ: Thanh pho Ho Chi Minh
   - Tel, Fax: 0903053933 ::: FaX
   - email: hanh4h@yahoo.com
   ================================

   <p><font face="Times New Roman">Xin ch&agrave;o.</font></p><span /><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty CP DV &ndash; SX &ndash; XNK B&Igrave;NH T&Acirc;Y (BITAHACO) chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu phục vụ sản xuất c&ocirc;ng n&ocirc;ng nghiệp, hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c h&oacute;a chất v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n ( Xuất xứ: Trung Quốc) như sau:<br /></font><font face="Times New Roman">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; POTASSIUM CHLORATE (99,87%).<br /></font><font face="Times New Roman">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MAGNESIUM SULPHAT ( 96%).<br /></font><font face="Times New Roman">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&acirc;n b&oacute;n MAP ( N: 12%, P2O 5 : 61%)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Rất h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><em><font face="Times New Roman">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <br /></font></em><em><font face="Times New Roman">TRUNG T&Acirc;M&nbsp; THƯƠNG MẠI B&Igrave;NH T&Acirc;Y<br /></font></em><em><font face="Times New Roman">ĐC: 94 Hậu giang, Phường 06, Quận 06, TP.HCM<br /></font></em><em><font face="Times New Roman">ĐT: 08 - 39603799<br /></font></em><em><font face="Times New Roman">Hoặc TUYẾT HẠNH &ndash; DĐ: 0903052933<br /></font></em><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...