• Hóa chất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 5/9/11

  1. vietnamchemtech Nhà nông nghiệp dư

   [TABLE="width: 806, align: left"]
   <tbody>[TR]
   [TD="colspan: 5"]CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]DANH MỤC HÓA CHẤT PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tên Tiếng Anh
   [/TD]
   [TD]Tên Tiếng Việt
   [/TD]
   [TD]Công thức
   [/TD]
   [TD]SX-CL-ĐG
   [/TD]
   [TD] Úng dụng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Calcium phosphat dibasic
   [/TD]
   [TD]DCP
   [/TD]
   [TD]Ca2HPO4
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-40kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung P
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD](POE)Sorbitan mono oleate
   [/TD]
   [TD]Tween 80
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Sing-DD-20kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Amonium sulfate
   [/TD]
   [TD]Amoni sunphát
   [/TD]
   [TD](NH4)2SO4
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-50kg
   [/TD]
   [TD] Đạm 1 lá
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Boric acid
   [/TD]
   [TD]A.Boric
   [/TD]
   [TD]H3BO3
   [/TD]
   [TD]Nga-CN-25kg
   [/TD]
   [TD]Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Calcium pentothenate
   [/TD]
   [TD]Canxi pantothenate
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-AR-100g
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Calcium Tri photphate
   [/TD]
   [TD]Tricanxi photphat
   [/TD]
   [TD]Ca3(PO4)2
   [/TD]
   [TD]VN-TP-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung P
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cobalt sulfat
   [/TD]
   [TD]Coban sunphát
   [/TD]
   [TD]CoSO4
   [/TD]
   [TD]Plan-98%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]CtaxN9
   [/TD]
   [TD]Nonylphenolethoxylate9
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Malai-CN-225kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cupric sulfate pentahydrate
   [/TD]
   [TD]Đồng sunphat tinh thể
   [/TD]
   [TD]CuSO4.5H2O
   [/TD]
   [TD]Đloan-99%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dimethylformamide
   [/TD]
   [TD]DMF
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Đức-CN-190kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dimethylsunphoxite
   [/TD]
   [TD]DMSO
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-230kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa2
   [/TD]
   [TD]TrilonB
   [/TD]
   [TD]C10H14N2Na2O8
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức chelat
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa2
   [/TD]
   [TD]TrilonB
   [/TD]
   [TD]C10H14N2Na2O8
   [/TD]
   [TD]Hàlan-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức chelat
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa4
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]C10H12N2Na4O8
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức chelat
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa4
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]C10H12N2Na4O8
   [/TD]
   [TD]HQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức chelat
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa4
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]C10H12N2Na4O8
   [/TD]
   [TD]HàLan-CN-20kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức chelat
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ethanol 96%
   [/TD]
   [TD]Cồn CN
   [/TD]
   [TD]C2H5OH
   [/TD]
   [TD]VN-96%-228L
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ethylene glycol
   [/TD]
   [TD]MEG
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Malai-DD-210kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ferous sulfate heptahydrate
   [/TD]
   [TD]Sắt II sunphát
   [/TD]
   [TD]FeSO4.7H2O
   [/TD]
   [TD]VN-CN-50kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Gibberrylic acid
   [/TD]
   [TD]GA3
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-1kg
   [/TD]
   [TD] Kích thích sinh trưởng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Green Zeolite
   [/TD]
   [TD]Zeolite
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Inđo-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Chất mang
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Indol acetic acid
   [/TD]
   [TD]IBA
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-1kg
   [/TD]
   [TD] Kích thích sinh trưởng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Magnesium chlorite hexahydrate
   [/TD]
   [TD]Magie clorua tinh thể
   [/TD]
   [TD]MgCl2.6H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-96%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Manganese sulphate heptahydrate
   [/TD]
   [TD]Mangan sunphat tinh thể
   [/TD]
   [TD]MnSO4.7H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Manganesium sulphate heptahydrate
   [/TD]
   [TD]Mangan sunphat tinh thể
   [/TD]
   [TD]MnSO4.7H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]mio-Inositol
   [/TD]
   [TD]Inositol
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-1kg
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Naftyl acetic acid
   [/TD]
   [TD]NAA
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]VN-CN-20kg
   [/TD]
   [TD] Kích thích sinh trưởng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]N-benzyl-Adenine
   [/TD]
   [TD]6BA
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-1kg
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Nicotinic acid
   [/TD]
   [TD]A. Nicotinic
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-AR-100ml
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Potassium iodide
   [/TD]
   [TD]Kali iotdua
   [/TD]
   [TD]KI
   [/TD]
   [TD]Chile-DD-25kg
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Potassium nitrate
   [/TD]
   [TD]Kali nitrat
   [/TD]
   [TD]KNO3
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-50kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung Kali
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Potassium nitrate
   [/TD]
   [TD]Kali nitrat
   [/TD]
   [TD]KNO4
   [/TD]
   [TD]Jocdani-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung Kali
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Potassium sulphate
   [/TD]
   [TD]Kali sunphat
   [/TD]
   [TD]K2SO4
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-50kg
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium thiosulphate pentahydrate
   [/TD]
   [TD]Natri thiosunphat
   [/TD]
   [TD]Na2S2O3.5H2O
   [/TD]
   [TD]VN-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Kích thích sinh trưởng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sorbtan mono oleate
   [/TD]
   [TD]SPAN80
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Sing-DD-18kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Thioure
   [/TD]
   [TD]Thioure
   [/TD]
   [TD](NH3)2CS
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Kích thích sinh trưởng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zinc sulfate hexahydrate
   [/TD]
   [TD]Kẽm sunphát tinh thể
   [/TD]
   [TD]ZnSO4.6H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-98%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...