• Hóa Chất Phân Bón

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 15/2/12

  1. anhtai_9974 Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

   <p>&nbsp;Xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Anh T&agrave;i (PKD)</p><p>&nbsp;0937 236 475</p><p>&nbsp;0165 6137 595</p><p>--- Sản Phẩm ---</p><p>1-&nbsp; Mono amonium phosphate - MAP ( 12%N - 61% P2O5) - China - 9kg/bao</p><p>2 - Mono potassium phosphate - MKP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China &nbsp;- 25kg/bao</p><p>3 - MgSO4 (kh&ocirc; v&agrave; ẩm) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 25kg/bao</p><p>4 - DAP&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 50kg/bao</p><p>5 - Ure &nbsp;( đục &nbsp;- trong) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 50kg/bao.</p><p>6 - M&agrave;u Tartrazine &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - India - 25kg/drum</p><p>7 - M&agrave;u Sunset yellow&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- India - 25kg/drum</p><p>8 - M&agrave;u Ponceau 4R&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- India - 25kg/drum</p><p>9 - M&agrave;u Amaranth&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- India - 25kg/drum</p><p>10 - M&agrave;u Brilliant Blue&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- India - 10kg/drum</p><p>&nbsp;H&agrave;ng nhập khẩu, nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện.</p><p>&nbsp;Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tại TP.HCM.</p><p>&nbsp;Sẵn s&agrave;ng nhập h&agrave;ng Cont cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
   - Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
   - Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
   - email: sales01@thpchemical.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...