Hóa Chất Thủy Sản

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>&nbsp;Xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Anh T&agrave;i (PKD)</p><p>&nbsp;0937 236 475</p><p>&nbsp;0165 6137 595</p><p>&nbsp; - Sản phẩm -&nbsp;</p><p>1 - Chlorine 70% ( h&agrave;ng chuẩn ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp;China - 50kg/drum</p><p>&nbsp;2 - Chlorine Nippon &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Japan - 45kg/drum</p><p>&nbsp;3 - Acid Acetic &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Korea - 30kg/drum</p><p>&nbsp;4 - Las - Tico &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Viet Nam - 210kg/phi</p><p>&nbsp;5 - Oxy TpL 50% min &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Thai lan &nbsp;- 30 &amp; 35kg/drum</p><p>&nbsp;6 - Oxy hạt, vi&ecirc;n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 25kg/drum</p><p>&nbsp;7 - Saponin &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 25kg/bao ( h&agrave;ng b&aacute;n theo Cont )</p><p>&nbsp;8 - X&uacute;t 99% , 98%, hạt &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China, Taiwan, Thai lan - 25kg/bao</p><p>Lưu &yacute;:</p><p>&nbsp;H&agrave;ng nhập khẩu, nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện.</p><p>&nbsp;Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tại TP.HCM.</p><p>&nbsp;Sẵn s&agrave;ng nhập h&agrave;ng Cont cho Qu&yacute; kh&aacute;ch nếu c&oacute; nhu cầu.</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
- Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
- email: sales01@thpchemical.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH