Hoa trạng nguyên phong thủy năm 2014

#1
Hoa trạng nguyên có màu đỏ rực tươi sáng được sử dụng trang trí trong nhà ngày cuối năm với ý nghĩa mang lại sự may mắn và thành đạt.


Trạng nguyên có nghĩa là sự đổ đạt ,rạng danh như đỗ trạng nguyên ngày xưa. Ngày đỗ trạng nguyên luôn tưới sáng với màu đỏ may mắn. Màu đỏ của hoa trạng nguyên lại là màu được quan niệm từ xưa đến nay là màu của may mắn, sang trọng,hỷ sự...Xem tiếp bài viết tại website
http://www.hoatrangnguyendep.com/2013/11/hoa-trang-nguyen-phong-thuy-ngay-tet-va.html


 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH