Hỏi về phân lân?

#1
MÌnh có nghe nói phân lân có hai loại là phân lân và supe lân. Hai phân này khác nhau nhau như thế nào và tác dụng ra sao?
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH