Hỏi xin kinh nghiệm cho gà ấp

#1
Tình hình là nhà em có con gà ấp bóng cũng được hơn tuần rồi, bây giờ em bỏ trứng vào cho nó ấp tiếp được không ạ? Nếu ấp như vậy nó có ấp đến khi nở không ạ? Em chưa có kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH