Hợp tác bán thức ăn gia súc chất lượng cao

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Quốc Cường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trương Quốc Cường

Guest
#1
<span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Lời đầu ti&ecirc;n Quốc Cường gửi lời ch&uacute;c sức khỏe, kinh doanh gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh tựu trong xu&acirc;n mới 2013 gần kề,&hellip;<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Hiện tại t&ocirc;i đang bu&ocirc;n b&aacute;n thuốc Th&uacute; Y, Thủy sản, ki&ecirc;m dịch vụ tại gia Gieo Tinh Heo Nh&acirc;n Tạo, tư vấn Chăn Nu&ocirc;i cho Qu&yacute; B&agrave; Con tr&ecirc;n Địa B&agrave;n x&atilde; Nhơn H&ograve;a Lập-Huyện T&acirc;n Thạnh-Tỉnh Long An, C&aacute;ch TP.HCM 120km về hướng Bắc, Mũi C&agrave; Mau 270km về Miền T&acirc;y.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Với mong muốn được hợp t&aacute;c (cho mượn kho, ki&ecirc;m vận chuyển từng đơn vị nhỏ(bao) Thức Ăn Gia S&uacute;c đến từng hộ Chăn nu&ocirc;i nhỏ lẻ trong khu vực).<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">-Thị trường tại đ&acirc;y Qu&yacute; B&agrave; Con đ&atilde; qu&aacute; quen với thương hiệu Con C&ograve;, An C&ocirc;, CP,&hellip;<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Vậy Qu&yacute; cty, anh em y&ecirc;u v&agrave; gắn b&oacute; với nghề Chăn nu&ocirc;i xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ về số 0723. 948 461- 0937. 706 911 Mr.Cường<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">H&acirc;n hạnh hợp t&aacute;c bềnh vững.<p>&nbsp;</p></font></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Quốc Cường
- Địa chỉ: Nhơn Hòa Lập-Tân Thạnh-Long An
- Điện thoại: 0937706911 - Fax: 0723 948 461
- email: quoccuongbsty@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH