hợp tác ,kinh doanh meo nấm các loại số lượng lớn

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 22pt; color: red">B&aacute;n meo nấm c&aacute;c loại số lượng lớn</span></p> <p class="MsoNormal"><br /> Do nhu cầu nấm ăn v&agrave; nấm dược liệu ng&agrave;y c&agrave;ng cao để đ&aacute;p ứng thị trường Cơ sở Nấm Minh Phương ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đầu tư sản xuất meo giống với số lượng lớn để cung cấp cho thị trường c&aacute;c chuẩn loại giống nấm như sau :<br /> <strong>Nấm rơm</strong> : meo trấu ,meo rơm <br /> <strong>Nấm b&agrave;o ngư (trắng ,x&aacute;m)</strong> : meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a <br /> <strong>Nấm b&agrave;o ngư (Nhật )</strong> : meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a <br /> <strong>Nấm Linh Chi</strong> : meo cọng m&igrave; <br /> <strong>Nấm m&egrave;o</strong> (trắng , đen ) meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a<br /> <strong>Nấm m&egrave;o</strong> (Đ&agrave;i Loan)meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal">c&aacute;c loại meo nấm kh&aacute;c sẽ cung cấp khi c&oacute; y&ecirc;u cầu đặt h&agrave;ng .<br /> Ph&ocirc;i giống gốc được lấy từ trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ sinh học TPHCM , năng suất cao ,sạch bệnh <br /> Cung cấp bịch nilon v&agrave; n&uacute;t cổ bịch ph&ocirc;i v&agrave; ph&ocirc;i nấm <br /> Nhận cung cấp số lượng lớn cho c&aacute;c tỉnh miền trung, đ&ocirc;ng nam bộ, miền t&acirc;y <br /> Đơn vị hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua meo xin li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute; cả .</p> <p class="MsoNormal"><br /> <span style="font-size: 16pt; color: blue">Nấm Minh Phương <br /> Trụ sở G6 Khu D&acirc;n cư Vĩnh Lộc,Phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a B, Quận B&igrave;nh T&acirc;n,Tp hcm <br /> DT: 0913818911 (Anh L&acirc;m ) <br /> email : <a href="mailto:meonamminhphuong@gmail.com">meonamminhphuong@gmail.com</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">B&aacute;n Nấm Linh chi đỏ chất lượng cao gi&aacute; gốc.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal">Do nhu cầu nấm dược liệu ng&agrave;y c&agrave;ng cao để đ&aacute;p ứng thị trường Cơ sở Nấm Minh Phương ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đầu tư sản xuất nấm linh chi đỏ chất lượng cao , sạch, trang trại tại TPHCM </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">Gi&aacute; B&aacute;n :</span></p> <p class="MsoNormal">Nấm Linh Chi đỏ nguy&ecirc;n tai : 350ng&agrave;n /1kg </p> <p class="MsoNormal">Nấm Linh chi đỏ th&aacute;i l&aacute;t : 370ng&agrave;n /1kg </p> <p class="MsoNormal">Bột Nấm Linh chi đỏ : 400ng&agrave;n /1kg</p> <p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty sẽ giao h&agrave;ng tận nơi trong TPHCM v&agrave; ưu đ&atilde;i gi&aacute; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng tr&ecirc;n 10kg .</p> <p class="MsoNormal">Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng lớn xin li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất .</p> <p class="MsoNormal">Bảng dược t&iacute;nh của tinh chất tr&iacute;ch từ nấm Linh Chi:</p> <p class="MsoNormal">* Giải độc rượu bia rất tốt&nbsp; (30-1h sau khi uống nấm linh chi)</p> <p class="MsoNormal">* L&agrave;m đẹp da ở phụ nữ gi&uacute;p lấy lại sức sống cho l&agrave;n da</p> <p class="MsoNormal">* L&agrave;m giảm huyết &aacute;p.<br /> * Trị đau nhức.<br /> * Chống dị ứng.<br /> * Ph&ograve;ng ngừa vi&ecirc;m cuống phổi.<br /> * Kh&aacute;ng vi&ecirc;m.<br /> * Kh&aacute;ng khuẩn, chẳng hạn như vi khuẩn staphylococca, streptococci, bacillus pneumoniae. (C&oacute; thể do t&iacute;nh tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch.)<br /> * Kh&aacute;ng độc tố, nhờ v&agrave;o t&iacute;nh đ&agrave;o thải đuợc gốc tự do.<br /> * Chống ung thư.<br /> * Kh&aacute;ng si&ecirc;u vi.<br /> * Trợ tim, l&agrave;m hạ cholesterol, l&agrave;m giảm xơ cứng th&agrave;nh động mạch.<br /> * Gi&uacute;p thư gi&atilde;n thần kinh, l&agrave;m giảm ảnh hưởng của caffeine v&agrave; l&agrave;m thư gi&atilde;n bắp thịt.<br /> * Long đ&agrave;m (nghi&ecirc;n cứu ở chuột).<br /> * Chống HIV.<br /> * L&agrave;m tăng cường hoạt động của nang thượng thận.</p> <p class="MsoNormal">Đơn vị hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute; cả .</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue"><br /> Nấm Minh Phương <br /> Trụ sở G6 Khu D&acirc;n cư Vĩnh Lộc,Phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a B, Quận B&igrave;nh T&acirc;n,Tp hcm <br /> DT: 0913818911 (Anh L&acirc;m ) <br /> email : meonamminhphuong@gmail.com</span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh lâm
- Địa chỉ: G6 Khu Dân cư Vĩnh Lộc,Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân,Tp hcm
- Điện thoại: 0913818911 - Fax:
- email: meonamminhphuong@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH