• Hợp tác kinh doanh thuốc thú y-thủy sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 5/6/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font face="Times New Roman">-Đại l&yacute; <strong>MILOVET</strong> tọa lạc tr&ecirc;n tỉnh lộ 837, giao 3 tỉnh Long An-Tiền Giang-Đồng Th&aacute;p.<br /></font><font face="Times New Roman">-Chuy&ecirc;n nhận ph&acirc;n phối nhanh h&agrave;ng thuốc Th&uacute; Y, thủy sản trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, b&aacute;n k&iacute;nh đẩy h&agrave;ng 50km t&iacute;nh &nbsp;từ Đại L&yacute;.<br /></font><font face="Times New Roman">-Với k&ecirc;nh ph&acirc;n phối h&agrave;ng cho c&aacute;c Cửa H&agrave;ng tuyến huyện -x&atilde;, b&aacute;n h&agrave;ng c&oacute; tư vấn cho trang trại, Gia trại, Farm, Ao, Đầm.<br /></font><font face="Times New Roman">-Quy m&ocirc;: 120 triệu /&nbsp; 1c&ocirc;ng ty./ 1 th&aacute;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">- Mục ti&ecirc;u phấn đấu: 200 triệu trong 2 Qu&yacute; cuối năm 2012.<br /></font><font face="Times New Roman">Vậy, nếu c&aacute;c Nh&agrave; Sản xuất trong nước, Nh&agrave; nhập khẩu nước ngo&agrave;i c&oacute; nh&atilde; &yacute; hợp t&aacute;c kinh doanh xin cầm m&aacute;y l&ecirc;n v&agrave; Alo về 0944. 403 482.<br /></font><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></font><font face="Times New Roman">ĐC: Ấp 3, x&atilde; Hậu Thạnh T&acirc;y-huyện T&acirc;n Thạnh-Tp. T&acirc;n An.<br /></font><font face="Times New Roman">ĐT: 0723. 948 461-0944. 403 482 Mr. Cường.<br /></font><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:quoccuongbsty@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman">quoccuongbsty@yahoo.com.vn</font></a><br />Xin Qu&yacute; vị lưu &yacute;: Giờ l&agrave;m việc: 8h30 &agrave; 16h30 mỗi ng&agrave;y. Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trương Quốc Cường
   - Địa chỉ: Ấp 3, xã Hậu Thạnh Tây-Huyện Tân Thạnh-Tỉnh Long An
   - Điện thoại: 0944403482 - Fax:
   - email: quoccuongbsty@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...