• Hợp tác kinh doanh

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 8/4/11

  1. Ngaytrovellcd Lão nông

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Thiên Lý
   - Địa chỉ: Thị trấn Bình Dương - Phù Mỹ - Bình Định
   - Tel, Fax: 0935.66.96.16 ::: Hoặc 0978.39.36.18
   - email: tulvcnsh@gmail.com
   ================================

   <p>&nbsp;Th&acirc;n chào quý anh (chị)!<br /></p><p>Hi&ecirc;̣n nay chúng t&ocirc;i đang có mọt s&ocirc;́ mặt hàng sau c&acirc;̀n tìm đ&ocirc;́i tác hợp tác kinh doanh, ti&ecirc;u thụ sản ph&acirc;̉m.</p><p>1. Chúng t&ocirc;i có khả năng cung c&acirc;́p ph&acirc;n gà, xơ dừa, ph&acirc;n bò, tr&acirc;́u theo y&ecirc;u c&acirc;̀u. Lượng hàng có th&ecirc;̉ thu quanh năm.</p><p>2. Cung c&acirc;́p gi&ocirc;́ng c&acirc;y Bonsai như sanh, mai,... c&acirc;y Bonsai, c&acirc;y c&ocirc;̉ thụ. Nh&acirc;̣n nh&acirc;n gi&ocirc;́ng c&acirc;y theo đơn đặt hàng.</p><p>3. Cung c&acirc;́p c&acirc;y xanh các loại phục vụ c&acirc;y c&ocirc;ng vi&ecirc;n, hè ph&ocirc;́,...</p><p><strong>R&acirc;́t mong nh&acirc;̣n được sự hợp tác của quý anh chị em!</strong></p><p><strong><font size="2">Mọi th&ocirc;ng tin chi ti&ecirc;́t vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣:</font></strong></p><p><strong><font size="2">Thi&ecirc;n Lý</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0935.66.96.16 hoặc 978.39.36.18</font></strong></p><p><strong><font size="2">Email: tulvcnsh@gmail.com </font></strong><br /></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...