HỢP TÁC MUA BÁN CON GIỐNG VẬT NUÔI, HOANG DÃ

  • Thread starter hbinh
  • Ngày gửi
H

hbinh

Guest
#1
<font size="6">&nbsp;<font size="4">m&igrave;nh đang sống tại tphcm v&agrave; đang kinh doanh,mua b&aacute;n con giống,sản phẩm động vật hoang gi&atilde; nu&ocirc;i. tphcm l&agrave; đầu mối giao thương v&agrave; lu&ocirc;n đi trước</font> </font><font size="4">tr&ecirc;n cả nước.qu&yacute; vị c&oacute; cần t&igrave;m mua con giống hoặc b&aacute;n sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ trực tiếp với m&igrave;nh.m&igrave;nh sẽ l&agrave;m cầu nối cho qu&yacute; vị v&agrave; 8triệu d&acirc;n tphcm.rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; vị lh:0917274742</font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tphcm
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: ::: FaX 0917274742
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH