• hợp tác trang trại

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 10/4/12

  1. giongcaytrong Nhà nông tập sự

   <div><br /></div><p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC N&Ocirc;NG NGHIỆP.BAO GỒM CUNG CẤP GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG,TƯ VẤN ,ĐẦU TƯ ,PH&Aacute;T TRIỂN trang trại .THU MUA,CHẾ BIẾN N&Ocirc;NG SẢN. VẬY XIN TH&Ocirc;NG B&Aacute;O VỚI C&Aacute;C trang trại,C&Aacute;C HỘ N&Ocirc;NG D&Acirc;N(Ơ MIỀN BẮC)C&Oacute; NHU CẦU TRỒNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I C&Oacute; HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO TH&Igrave; XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ HỢP T&Aacute;C ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG &Aacute;N SAU</p><p>&nbsp;-C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NHẬN CUNG CẤP GI&Ocirc;NG , TƯ VẤN KỸ THU&Acirc;T TRỒNG ,CHĂM S&Oacute;C ĐẾN KHI THU HOẠCH&nbsp;</p><p>&nbsp;-K&Yacute; HỢP ĐỒNG THU MUA SẢN PHẨM TRỌN G&Oacute;I THEO GI&Aacute; THỊ TRƯỜNG HOẠC GI&Aacute; CỐ ĐỊNH&nbsp;</p><p>&nbsp;-ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT KH&Aacute;C NHAU CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ TƯ VẤN TRỒNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y KH&Aacute;C NHAU CHO PH&Ugrave; HỢP</p><p>&nbsp;-BẰNG C&Ocirc;NG NGHỆ KHOA HỌC CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ T&Ugrave;Y &Yacute; LỰA CHỌN TH&Ograve;I ĐIỂM THU HOACH TỪNG LOẠI C&Acirc;Y V&Agrave;O NHỮNG THỜI ĐIỂM KH&Aacute;C NHAU (TẠO RA SẢN PHẨM TR&Aacute;I VỤ C&Oacute; GI&Aacute; TRỊ KINH TẾ CAO)</p><p>&nbsp;-ĐĂNG K&Yacute; NH&Atilde;N HIỆU H&Agrave;NG H&Oacute;A V&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI SẢN PHẨM ĐẾN C&Aacute;C CHỢ ĐẦU MỐI V&Agrave; C&Aacute;C SI&Ecirc;U THỊ</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SAU Đ&Acirc;Y L&Agrave; C&Aacute;C LOẠI GIỐNG C&Acirc;Y C&Oacute; HIỆU QUẢ KINH TẾ RẤT CAO HIỆN NAY</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh T&k
   - Địa chỉ: nhân nghĩa lý nhân hà nam
   - Điện thoại: 0904797677 - Fax: 0985277344
   - email: nguyen_thanh.2010
    
   Đang tải...
  2. giongcaytrong

   giongcaytrong Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   214
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DAN
  3. giongcaytrong

   giongcaytrong Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   214
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DAN
   ần hợp tác trang trại

   CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP.BAO GỒM CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG,TƯ VẤN ,ĐẦU TƯ ,PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI .THU MUA,CHẾ BIẾN NÔNG SẢN. VẬY XIN THÔNG BÁO VỚI CÁC TRANG TRẠI,CÁC HỘ NÔNG DÂN(Ơ MIỀN BẮC)CÓ NHU CẦU TRỒNG CÁC LOẠI CÂY ĂN TRÁI CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO THÌ XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ HỢP TÁC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG ÁN SAU -CÔNG TY CHÚNG TÔI NHẬN CUNG CẤP GIÔNG , TƯ VẤN KỸ THUÂT TRỒNG ,CHĂM SÓC ĐẾN KHI THU HOẠCH -KÝ HỢP ĐỒNG THU MUA SẢN PHẨM TRỌN GÓI THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG HOẠC GIÁ CỐ ĐỊNH -ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU CHÚNG TÔI CÓ THỂ TƯ VẤN TRỒNG CÁC LOẠI CÂY KHÁC NHAU CHO PHÙ HỢP -BẰNG CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CHÚNG TÔI CÓ THỂ TÙY Ý LỰA CHỌN THÒI ĐIỂM THU HOACH TỪNG LOẠI CÂY VÀO NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU (TẠO RA SẢN PHẨM TRÁI VỤ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO) -ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐẾN CÁC CHỢ ĐẦU MỐI VÀ CÁC SIÊU THỊ SAU ĐÂY LÀ CÁC LOẠI GIỐNG CÂY CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ RẤT CAO HIỆN NAY

   Link: http://agriviet.com/home/threads/87343-hop-tac-trang-trai#ixzz1xxxVneep
    
  4. doan_tuanvn204

   doan_tuanvn204 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   465
   Đã được thích:
   87
   Nghề nghiệp:
   Ths Điện tử
   Ở Miền nam pác có chi nhánh không?

   Mình đang chuyển hướng sang làm nông nghiệp, nhưng chưa có kinh nghiệm ( dân IT, nhưng quyết định bỏ nghề... ). nếu bạn có cơ sở nào ở Đồng nai thì hay quá... call mình: 0944605566. Tuấn
    
  5. giongcaytrong

   giongcaytrong Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   214
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DAN
   CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP.BAO GỒM CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG,TƯ VẤN ,ĐẦU TƯ ,PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI .THU MUA,CHẾ BIẾN NÔNG SẢN. VẬY XIN THÔNG BÁO VỚI CÁC TRANG TRẠI,CÁC HỘ NÔNG DÂN(Ơ MIỀN BẮC)CÓ NHU CẦU TRỒNG CÁC LOẠI CÂY ĂN TRÁI CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO THÌ XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ HỢP TÁC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG ÁN SAU -CÔNG TY CHÚNG TÔI NHẬN CUNG CẤP GIÔNG , TƯ VẤN KỸ THUÂT TRỒNG ,CHĂM SÓC ĐẾN KHI THU HOẠCH -KÝ HỢP ĐỒNG THU MUA SẢN PHẨM TRỌN GÓI THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG HOẠC GIÁ CỐ ĐỊNH -ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU CHÚNG TÔI CÓ THỂ TƯ VẤN TRỒNG CÁC LOẠI CÂY KHÁC NHAU CHO PHÙ HỢP -BẰNG CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CHÚNG TÔI CÓ THỂ TÙY Ý LỰA CHỌN THÒI ĐIỂM THU HOACH TỪNG LOẠI CÂY VÀO NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU (TẠO RA SẢN PHẨM TRÁI VỤ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO) -ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐẾN CÁC CHỢ ĐẦU MỐI VÀ CÁC SIÊU THỊ SAU ĐÂY LÀ CÁC LOẠI GIỐNG CÂY CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ RẤT CAO HIỆN NAY

   Link: http://agriviet.com/home/threads/87343-hop-tac-trang-trai#ixzz1yh5s0opy
    
  6. giongcaytrong

   giongcaytrong Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   214
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DAN
   can hop tac trang trai
    
  7. giongcaytrong

   giongcaytrong Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   214
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DAN
   hop tac trang trai
    
  8. giongcaytrong

   giongcaytrong Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   214
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DAN
   chung toi dang can hop tac trang trai
    
  9. miatimdatdo

   miatimdatdo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   4
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nhàn
   Tôi có mảnh đất 1,5 ha ở Thanh Hóa cần hợp tác nếu công ty có nhu cấu
    
  10. giongcaytrong

   giongcaytrong Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   214
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DAN
   ok xin vui long hop tac voi cac bac .bac cho so dien thoai de lien lac nha
    
  11. tamsan

   tamsan Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   353
   Đã được thích:
   5
   Nghề nghiệp:
   cbcbv
   Chao ôi ! Dân IT giống mình quá.bạn sinh năm mấy???
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...