• Kế hoạch nuôi heo mọi (Heo tôc).

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 11/8/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Anh Thịnh - Hố Nai, Biên Hòa
   - Địa chỉ: 19/32 khu phố 5, hố nai, Biên Hòa, Đồng Nai
   - Tel, Fax: 0906 3000 66
   - email:
   ================================

   <p>T&ocirc;i l&agrave; Thịnh, hiện t&ocirc;i đang nu&ocirc;i heo mọi (Heo tộc), khoảng 30 con n&aacute;i giống (15 ~ 25 kg/con) v&agrave; 10 con heo mọi (Heo tộc) sinh sản. Nhưng t&ocirc;i rất ph&acirc;n v&acirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng biết đầu ra cho loại heo n&agrave;y c&oacute; ổn định kh&ocirc;ng?. Theo t&ocirc;i biết hiện tại đầu ra cho heo rừng lai tương đối hẹp, &iacute;t s&ocirc;i động v&agrave; kh&oacute; b&aacute;n hơn trước. N&ecirc;n t&ocirc;i đ&atilde; chuyển sang nu&ocirc;i heo mọi (Heo tộc). Kh&ocirc;ng biết nhu cầu thịt heo n&agrave;y c&oacute; tốt v&agrave; bền vững kh&ocirc;ng?. Rất mong c&aacute;c anh chị tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n cho &yacute; kiến.</p><p>Xin c&aacute;m ơn v&agrave; mong nhận được &yacute; kiến từ c&aacute;c anh chị.</p><p>Anh Thịnh - Bi&ecirc;n H&ograve;a</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...