• kho lạnh bảo quản thực phẩm Nhất Nguyên

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 7/7/11

  1. mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   <span />C/ty TNHH kỹ thuật lạnh<br /><strong>NHẤT NGUY&Ecirc;N</strong><br />169A Lương Nhữ Học. P11.Q5<br />Hotline:Mr Khiết 0903395569-0838548265.<br />Fax: 0839807327<br />Email:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn<br />Chuy&ecirc;n Cung Cấp C&aacute;c Dịch Vụ :<br />&bull; Sản xuất panel PU/EPS chất lượng cao,lắp đặt nhanh ch&oacute;ng dễ d&agrave;ng.<br />&bull; Cung cấp lắp đặt kho lạnh.kho cấp đ&ocirc;ng xử dụng trong ng&agrave;nh chế biến thủy hải sản,thực phẩm bảo quản tr&aacute;i c&acirc;y.Nhiệt độ sử dụng từ( +5oc- -25oc )<br />&bull; Cung cấp lắp đặt c&aacute;c loại tấm c&aacute;ch nhiệt PANELPU-PANEL EPS.<br />&bull; Thi c&ocirc;ng c&aacute;c hệ thống lạnh c&ocirc;ng ngiệp,lạnh trung t&acirc;m Chiller,RMV.<br />&bull; Ph&acirc;n phối m&aacute;y lạnh ch&iacute;nh h&atilde;ng(Panasonic,Toshiba,Daikin,Lg,Samsung&hellip;.)<br />&bull; Dịch vụ sửa chữa m&aacute;y lạnh,kho lạnh c&ocirc;ng nghiệp.<br />&bull; Dịch vụ sửa chữa bảo tr&igrave; tận nơi.<strong><br /></strong>Dịch vụ sửa chữa M&aacute;y lạnh, Kho lạnh, lạnh c&ocirc;ng nghiệp.<br />C&ocirc;ng ty Nhất Nguy&ecirc;n h&acirc;n hạnh cung cấp lắp đặt thầu trọn g&oacute;i c&aacute;c hệ thống kho lạnh thương nghiệp, kho lạnh c&ocirc;ng nghiệp sức chứa từ 10 tấn h&agrave;ng trở l&ecirc;n, Đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng<br />Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh bảo quản n&ocirc;ng sản, dược phẩm, thủy hải sản, thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh. <br />-Nhiệt độ bảo quản từ +0 đến +8 độ C. <br />-Nhiệt độ trữ đ&ocirc;ng, cấp đ&ocirc;ng từ -18 đến -&nbsp;30 độ C.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><span />
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh khiết
   - Địa chỉ: 169A luong nhu hoc p11q5
   - Tel, Fax: 0903395569 ::: FaX
   - email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...