• kho lạnh nông sản, thủy hải sản Nhất Nguyên<0903395569>

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 20/2/11

  1. mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ: 169A luong nhu hoc p11q5
   - Tel, Fax: 0838548265 ::: FaX 08-39807327
   - email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
   ================================

   <span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman">CTY TNHH MTV Nhất Nguy&ecirc;n<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman">VPGD: 169A Lương Nhữ Học P11, Q5<br />Điện thoại: (08) 38548265 - Fax: (08) 39807327<br />Hotline : 0903395569 gặp anh Khiết<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman">mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn</font></a><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 18pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span><span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nhất Nguy&ecirc;n h&acirc;n hạnh cung cấp lắp đặt thầu trọn g&oacute;i c&aacute;c hệ thống kho lạnh thương nghiệp, kho lạnh c&ocirc;ng nghiệp sức chứa từ 10 - 100.000 tấn h&agrave;ng trở l&ecirc;n, Đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng.<br /><br />Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh bảo quản n&ocirc;ng sản, dược phẩm, thủy hải sản, thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh.<br />-Nhiệt độ bảo quản từ +0 đến +8 độ C.<br />-Nhiệt độ trữ đ&ocirc;ng, cấp đ&ocirc;ng từ -18 đến - 40 độ C.<br /><br />C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh do Cty </font><a href="http://so1vietnam.vn/"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">TNHH MTV</font></span></a><font face="Times New Roman"> Nhất Nguy&ecirc;n đ&atilde; thực hiện lắp đặt.<br />Kho lạnh dược phẩm - Văcxin. từ +2 đến +8 độ C.<br />Kho lạnh thực phẩm trữ đ&ocirc;ng, nhiệt độ: -18 độ C đến -22 độ C.<br />Kho lạnh cấp đ&ocirc;ng gi&oacute; , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C.<br />Kho lạnh Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C.<br />Thi c&ocirc;ng lắp c&aacute;c đặt kho lạnh, nhiệt đ&ocirc; sử dụng +8 đến -40 độ C.<br />Hệ thống kho thực phẩm đồ nguội, nhiệt độ -5 đến + 5 độ C.<br />Kho lạnh trữ Kem, nhiệt độ - 22 đến - 25 độ C.<br />Kho lạnh bảo quản B&aacute;nh , nhiệt độ - 5 đến + 5 độ C.<br />Thi c&ocirc;ng kho lạnh trữ Hạt giống n&ocirc;ng sản , nhiệt độ +2 đến + 8 độ C.<br />Thi c&ocirc;ng c&aacute;c hệ thống kho lạnh , nh&agrave; sạch.<br />Kho lạnh c&ocirc;ng nghiệp.<br />Kho lạnh Tr&aacute;i c&acirc;y, củ, quả, nhiệt đ&ocirc; -2 đến + 12 độ C.<br />Kho lạnh thủy hải sản, nhiệt độ - 20 đến - 22 độ C.<br />Kho lạnh bảo quản.<br />Kho lạnh bảo quản thực phẩm - 22 độ C<br />Kho lạnh Cấp đ&ocirc;ng 2 cấp, nhiệt độ - 40 độ C.<br />Thi c&ocirc;ng c&aacute;c hệ thống kho lạnh c&aacute;ch nhiệt phun foarm.<br />Hệ thống kho lạnh trữ đ&ocirc;ng, sức chứa 5.000 tấn.<br />Kho dược phẩm, nhiệt độ +2 đến +6 độ C.<br />Kho lạnh bảo quản hạt giống.<br />Kho N&ocirc;ng sản, nhiệt độ +2 đ&ecirc;n +8 độ C.<br />Kho lạnh ph&ograve;ng sạch Y tế.<br /><br />Kho lạnh thực phẩm<br />Kho lạnh panel inox , ứng dụng trong ph&ograve;ng sạch.<br />Kho lạnh thực phẩm.<br />KHo lạnh bảo quản hải sản đ&ocirc;ng lạnh. nhiệt độ -18 đến -22 độ C.<br />Kho lạnh thực phẩm.<br /><br />-----------<br />Hệ thống cửa trượt kho lạnh.<br />Kho lạnh bảo quản N&ocirc;ng sản rau quả , nhiệt độ + 2 đ&ecirc;n +12 độ C.<br /><br />ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ :<br /></font><a href="http://so1vietnam.vn/"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY </font></span></a><a href="http://so1vietnam.vn/"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">TNHH MTV</font></span></a><font face="Times New Roman"> NHẤT NGUY&Ecirc;N<br />-------------------------------------------------------------------<br />VPGD: 169A Lương Nhữ Học P11, Q5<br />Điện thoại: (08) 38548265 - Fax: (08) 39807327<br />Hotline : 0903395569 gặp anh Khiết<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman">mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn</font></a><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 18pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span><span style="font-size: 18pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...